Instrukcje konfiguracji sprzętu VoIP Konfiguracja Asterisk

Przykład ustawień Asterisk w Zadarma.

Dane przedstawione w przykładzie:

 • 111111 - Twój numer SIP z Panelu klienta.
 • Password - Twoje hasło numeru SIP z "Ustawienia-Konfiguracja konta SIP" Panelu klienta.
 • 1234-100 - Twój numer wewnętrzny centrali telefonicznej z Panelu klienta
 • Password - Twoje hasło numeru wewnętrznego centrali telefonicznej z Panelu Klienta
 • 101 - Wewnętrzny numer Asterisk, do którego podłączany jest ‎softphone/telefon IP w celu odbierania połączeń przychodzących i wykonywania połączeń ‎wychodzących.

Standardowy przykład konfiguracji

Połączenia wychodzące z wirtualnego numeru 101 kierowane są na 111111 Połączenia ‎przychodzące odbierane są po rejestracji i kierowane są na wirtualny numer 101

Edytujemy sip.conf[general]
srvlookup=yes

[111111]
host=sip.zadarma.com
insecure=invite,port
type=peer
fromdomain=sip.zadarma.com
disallow=all
allow=alaw
allow=ulaw
dtmfmode=auto
secret=password
defaultuser=111111
trunkname=111111
fromuser=111111
callbackextension=111111
context=zadarma-in
qualify=400
directmedia=no
nat=force_rport,comedia

[101]                         ;wewnętrzny numer asterisk
secret=password
host=dynamic
type=friend
context=zadarma-out

[general]
srvlookup=yes

[1234-100]
host=pbx.zadarma.com
insecure=invite,port
type=peer
fromdomain=pbx.zadarma.com
disallow=all
allow=alaw
allow=ulaw
dtmfmode=auto
secret=password
defaultuser=1234-100
trunkname=1234-100
fromuser=1234-100
callbackextension=1234-100
context=zadarma-in
qualify=400
directmedia=no
nat=force_rport,comedia

[101]                         ;wewnętrzny numer asterisk
secret=password
host=dynamic
type=friend
context=zadarma-outPrzychodzące i wychodzące trasowanie jest konfigurowane w pliku extensions.conf[zadarma-in]
exten => 111111,1, Dial(SIP/101)            ; wszystkie połączenia przychodzące z 111111‎ przekierowane na numer wirtualny 101‎

[zadarma-out]
exten => _XXX,1,Dial(SIP/${EXTEN})           ; połączenia na trzycyfrowe numery Asteriska‎
exten => _XXX.,1,Dial(SIP/${EXTEN}@111111)       ; зpołączenia na numery czterocyfrowe lub więcej przez 111111‎

[zadarma-in]
exten => 1234-100,1, Dial(SIP/101)           ; wszystkie połączenia przychodzące z 1234-100‎ przekierowane na numer wirtualny 101‎

[zadarma-out]
exten => _XXX,1,Dial(SIP/${EXTEN})           ; połączenia na trzycyfrowe numery Asteriska‎
exten => _XXX.,1,Dial(SIP/${EXTEN}@1234-100)      ; połączenia na numery czterocyfrowe lub więcej przez 111111‎


Standardowa konfiguracja zakończona.

P-Asserted-Identity (dla zaawansowanych użytkowników).

Podczas wykonywania połączeń wychodzących możesz użyć nagłówka SIP P-Asserted-Identity, aby wybrać Callerid z listy zakupionych numerów.

Numer z nagłówka P-Asserted-Identity będzie używany priorytetowo. Jeżeli nagłówek nie zostanie wysłany lub zostanie ustawiony błędny/niepodłączony numer, zostanie użyty numer domyślny.[zadarma-out]
exten => _XXX.,1,Set(_SET_PAI=)
exten => _XXX.,n,Dial(PJSIP/${EXTEN}@111111,,b(add_header_pai^add^1))
[add_header_pai]
exten => add,1,Set(PJSIP_HEADER(add,P-Asserted-Identity)=${SET_PAI})
exten => add,n,Return()


Jeśli masz podłączonych kilka numerów telefonicznych, w ramach wygody możesz nadać każdemu ‎numerowi swoją nazwę, na przykładWarszawa i London, a także skonfigurować routing ‎przychodzący w oaprciu o ten parametr. Nazwa numeru przekazywana jest w ‎parametrze CALLERID(name).

W poniższym przykładzie połączenia z numeru Warszawa kierowane są na ‎wirtualny numer 101, połączenia z numeru London kierowane są na numer 102, ‎a wszelkie inne połączenia Asterisk będą przerywane sygnałem "Zajęte".[zadarma-in]

exten => _X.,1,GotoIf($["${CALLERID(name)}" = "warszawa"]?2:3)
exten => _X.,2,Dial(SIP/101)
exten => _X.,3,GotoIf($["${CALLERID(name)}" = "london"]?4:5)
exten => _X.,4,Dial(SIP/102)
exten => _X.,5,Busy


Twój numer telefoniczny, na który zostało wykonane połączenie, przekazywany jest do CALLED_DID . W oparciu o ten parametr możesz skonfigurować trasowanie przychodzące.

W poniższym przykładzie połączenia z numeru 442045770077 kierowane są na ‎wirtualny numer 101, połączenia z numeru 442037691880 kierowane są na numer 102, ‎a wszelkie inne połączenia Asterisk będą przerywane sygnałem "Zajęte".[zadarma-in]

exten => _X.,1,GotoIf($["${SIP_HEADER(CALLED_DID)}" = "442045770077"]?2:3)
exten => _X.,2,Dial(SIP/101)
exten => _X.,3,GotoIf($["${SIP_HEADER(CALLED_DID)}" = "442037691880"]?4:5)
exten => _X.,4,Dial(SIP/102)
exten => _X.,5,BusyKonfiguracja zakończona.

Przykład konfiguracji №2 (SIP URI)

Jeśli serwer z Asterisk znajduje się na "białym" adresie IP (Nie za routerem, a na przykład w ‎centrum danych), połączenia można odbierać bez rejestracji w schemacie SIP URI. Dane przedstawione w przykładzie:

 • 15555555555 - Twój numer telefoniczny podłączony w ‎Zadarma.
 • 2.20.190.41 - Adres IP Twojego serwera z Asterisk.

W Panelu Klienta w rozdziale "Ustawienia - Numer telefoniczny" możesz przekierować połączenia z ‎numeru telefonicznego na serwer zewnętrzny (SIP URI) w formacie 15555555555@2.20.190.41

Edytujemy sip.conf


[zadarma]
host=sipurifr.zadarma.com
type=peer
insecure=port,invite
context=zadarma-in
disallow=all
allow=alaw
allow=ulaw
dtmfmode = auto
directmedia=no
nat=force_rport,comedia

[zadarma2]
host=sipde.zadarma.com
type=peer
insecure=port,invite
context=zadarma-in
disallow=all
allow=alaw
allow=ulaw
dtmfmode = auto
directmedia=no
nat=force_rport,comedia

[zadarma3]
host=sipuriny.zadarma.com
type=peer
insecure=port,invite
context=zadarma-in
disallow=all
allow=alaw
allow=ulaw
dtmfmode = auto
directmedia=no
nat=force_rport,comedia

Trasowanie przychodzące w extensions.conf


[zadarma-in]
exten => 15555555555,1, Dial(SIP/101)


Konfiguracja zakończona.

Przykład konfiguracji z wykorzystaniem autoryzacji z pomocą adresu IP.