Instrukcje konfiguracji sprzętu VoIP Asterisk

Konfiguracja Asterisk dla Zadarma.

Przykładowe ustawienia:

111111: Twój numer SIP z personal account.

Password: Twoje hasło numeru SIP z sekcji „SIP-Settings” w Panelu Klienta.

sip.conf:

[general]

srvlookup=yes


[111111]

host=sip.zadarma.com

insecure=invite,port

type=friend

fromdomain=sip.zadarma.com

disallow=all

allow=alaw&ulaw

dtmfmode=auto

secret=password

defaultuser=111111

trunkname=111111

fromuser=111111

callbackextension=111111

context=zadarma-in

qualify=400

directmedia=no

nat=force_rport,comedia


[101] extension of Your Asterisk

secret=password

host=dynamic

type=friend

context=zadarma-out


Aby skonfigurować połączenia przychodzące/wychodzące, musisz wprowadzić zmiany w pliku extensions.conf

Połączenia przychodzące

Twój Asterisk zostanie teraz zarejestrowany. Połączenia przychodzące będą kierowane na [zadarma-in] na rozszerzenie your_sip_number.

Musisz ustalić, gdzie będą kierowane połączenia przychodzące (rozszerzenie Asterisk/grupy użytkowników/IVR).

Jak pokazano poniżej, połączenia przychodzące będą kierowane na rozszerzenie 101 Twojego Asteriska.

[zadarma-in]

exten => _X.,1,Dial(SIP/101)

Połączenia wychodzące

Dla połączeń wychodzących użyj Dial (SIP/zadarma/dialed_number)

Na przykład:

[zadarma-out]

exten => _X.,1,Dial(SIP/111111/${EXTEN})


Konfiguracja zakończona.Przekazywanie połączeń z numeru DID na serwer zewnętrzny

Jeżeli masz numer wirtualny (DID), Twój Asterisk znajduje się na białym adresie IP (bez rutera, na przykład w centrum danych). Potrzebujesz tylko połączeń przychodzących. Wtedy możesz odbierać połączenia bez rejestrowania się do SIP URI. W tym celu w swoim Panelu Klienta, w sekcji „Settings – Direct phone number” przekieruj wszystkie połączenia z numerów DID na serwer wewnętrzny.

W pliku sip.conf ustaw nasze hosty, z których będziesz otrzymywać połączenia przychodzące.

[zadarma]

host=sipde.zadarma.com

type=friend

insecure=port,invite

type=friend

context=zadarma-in

disallow=all

allow=alaw&ulaw

dtmfmode = auto

directmedia=no

nat=force_rport,comedia


[zadarma2]

host=siplv.zadarma.com

type=friend

insecure=port,invite

type=friend

context=zadarma-in

disallow=all

allow=alaw&ulaw

dtmfmode = auto

directmedia=no

nat=force_rport,comedia


[zadarma3]

host=sipfr.zadarma.com

type=friend

insecure=port,invite

type=friend

context=zadarma-in

disallow=all

allow=alaw&ulaw

dtmfmode = auto

directmedia=no

nat=force_rport,comedia

Połączenia przychodzące

Połączenia przychodzące będą kierowane na ten sip_uri, który został wybrany w Panelu Klienta w opcjach „External server” (Serwer Zewnętrzny).

Musisz ustalić, gdzie będą kierowane połączenia przychodzące (rozszerzenie Asterisk/grupy użytkowników/IVR).

Jak pokazano poniżej, połączenia przychodzące będą kierowane na rozszerzenie 101 Twojego Asteriska.

[zadarma-in]

exten => sip_uri,1,Dial(SIP/101)

Przykład konfiguracji z wykorzystaniem autoryzacji z pomocą adresu IP.