Instrukcje konfiguracji sprzętu VoIP Asterisk PJSIP z autoryzacją z pomocą adresu-IP

Instrukcje konfiguracji / Asterisk PJSIP / Asterisk PJSIP trunk

Przykład ustawień aktywacji Asterisk PJSIP w Zadarma z autoryzowaniem z pomocą adresu IP.

Jeżeli serwer z Asterisk znajduje się na "realnym" adresie IP (kierowany do sieci Internet) połączenia wychodzące mogą być wykonane bez wykorzystania sip-loginu i hasła, autoryzując się z pomocą adresu-IP. Połączenia przychodzące mogą być odbierane bez rejestracji z pomocą SIP URL.

Przykładowe dane opisane niżej:

 • 15555555555 - Twój numer telefoniczny podłączony w Zadarma.
 • 2.20.190.41 - adres IP Twojego serwera z Asterisk.
 • li>101 Wewnętrzny wirtualny numer Asterisk, do którego podłączany jest ‎softphone/IP-phone w celu odbierania połączeń przychodzących i wykonywania połączeń ‎wychodzących.‎ ‎

W Panelu Klienta w dziale "Ustawienia - Numer telefoniczny" możesz przekierować połączenia z ‎numeru telegonicznego na serwer zewnętrzny (SIP URI) w formacie ‎‎15555555555@2.20.190.41

Tworzenie SIP-trunk:

W Panelu Klienta w dziale "Ustawienia-Ustawienia SIP", na dole strony, wciśnij "Dodać SIP-trunk".

Podaj nazwę dla SIP-trunk i wybierz jeden z istniejących loginów-SIP, będzie on identyfikatorem dla SIP-trunk i stanie sie niedostępnym dla rejestracji (przyjmowania połączeń przychodzących.

Dodaj swój statyczny adres IP lub kilka adresów IP (na przykład jeżeli do twojej PBX podłączony zarówno główny jak i rezerwowy kanal Internetowy).

W celu potwierdzenia adresu IP skieruj połączenie na sip.zadarma.com pod numer 8888

Po potwierdzeniu swojego adresu IP możesz wykonywać połączenia wysyłając INVITE z numerem CallerID bezpośrednio w tytule From: co w znaczniej mierzy ułatwia ustawienia z wykorzystaniem dużej ilości numerów i zrozumienie procesów trasowania.

Edytujemy pjsip.conf


[udp-transport]
type=transport
protocol=udp
bind=0.0.0.0

[zadarma]
type=aor
contact=sip:15555555555@sip.zadarma.com

[zadarma]
type=endpoint
transport=udp-transport
context=zadarma-in
disallow=all
allow=alaw
allow=ulaw
aors=zadarma
from_domain=sip.zadarma.com
direct_media=no

[zadarma]
type=identify
endpoint=zadarma
match=sip.zadarma.com
match=sipurifr.zadarma.com
match=sipde.zadarma.com
match=sipuriny.zadarma.com


Wewnętrzny numer 101 do którego będzie podłączony softphone/IP-phone w celu odbierania połączeń przychodzących i wykonywania połączeń ‎wychodzących.


[101]
type=endpoint
transport=udp-transport
context=zadarma-out
disallow=all
allow=alaw
allow=ulaw
auth=101
aors=101

[101]
type=auth
auth_type=userpass
password=101
username=101

[101]
type=aor
max_contacts=10

Trasowanie połączeń możesz skonfigurować w pliku extensions.conf


[zadarma-in]
exten => 15555555555,1, Dial(PJSIP/101)					;połączenia przychodzące kierowane są na numer 101         

[zadarma-out]
exten => _XXX,1,Dial(PJSIP/${EXTEN}) 					;połączenia na trzech-numerowe wewnętrzne numery asterisk          
exten => _XXX.,1,Set(CALLERID(num)=15555555555)     ;zamiana CallerID 15555555555
same => n,Dial(PJSIP/${EXTEN}@zadarma)


Konfiguracja zakończona