Instrukcje konfiguracji sprzętu VoIP Asterisk PJSIP

Instrukcję konfiguracji / Asterisk PJSIP
Przykład ustawień aktywacji Asterisk PJSIP w Zadarma.

‎ Dane przedstawione w przykładzie:

‎ ‎
  ‎ ‎
 • 111111 Twój numer SIP z ‎‎Panelu Klienta.
 • ‎ ‎
 • Password Twoje hasło numeru SIP z zakładki "Ustawienia SIP" ‎‎w Panelu Klienta.
 • ‎ ‎
 • 101 Wirtualny numer Asterisk, do którego podłączany jest ‎softphone/telefon IP w celu odbierania połączeń przychodzących i wykonywania połączeń ‎wychodzących.
 • ‎ ‎
‎ ‎

Standardowy przykład konfiguracji

‎ Połączenia wychodzące z wirtualnego numeru 101 kierowane są na 111111 Połączenia ‎przychodzące odbierane są po rejestracji i kierowane są na wirtualny numer 101

‎ Polecamy pjsip.conf

‎ ‎‎ ‎
‎
‎[udp-transport]‎
type=transport
protocol=udp
bind=0.0.0.0‎

‎[111111]‎
type=registration
transport=udp-transport
outbound_auth=111111_auth
server_uri=sip:sip.zadarma.com
client_uri=sip:111111@sip.zadarma.com
retry_interval=60‎
expiration=120‎
contact_user=111111‎

‎[111111_auth]‎
type=auth
auth_type=userpass
password=Password
username=111111‎

‎[111111]‎
type=aor
contact=sip:sip.zadarma.com:5060‎

‎[111111]‎
type=endpoint
transport=udp-transport
context=zadarma-in
disallow=all
allow=alaw
allow=ulaw
outbound_auth=111111_auth
aors=111111‎
from_user=111111‎
direct_media=no

‎[111111]‎
type=identify
endpoint=111111‎
match=sip.zadarma.com

‎
‎ ‎
‎ Numer wirtualny, do którego będzie podłączony softphone/telefon IP w celu odbioru połączeń ‎przychodzących i wykonywania połączeń wychodzących.

‎ ‎‎ ‎
‎
‎[101]‎
type=endpoint
transport=udp-transport
context=zadarma-out
disallow=all
allow=alaw
allow=ulaw
auth=101‎
aors=101‎

‎[101]‎
type=auth
auth_type=userpass
password=101‎
username=101‎

‎[101]‎
type=aor
max_contacts=10‎
‎
‎ ‎
‎ Routing połączeń przychodzących i wychodzących można skonfigurować w pliku extensions.conf ‎‎

‎ ‎‎ ‎
‎

‎[zadarma-in]‎

exten => 111111,1, Dial(PJSIP/101)           ; wszystkie połączenia przychodzące z 111111‎
‎                            ; przekierowane na numer wirtualny 101‎

‎[zadarma-out]‎

exten => _XXX,1,Dial(PJSIP/${EXTEN})          ; połączenia z trójcyfrowych numeów wirtualnych
‎                            ; Asteriska‎

exten => _XXX.,1,Dial(PJSIP/${EXTEN}@111111)      ; połączenia na numery czteroma cyframi
‎                            ; lub więcej na 111111‎

‎
‎ ‎
‎ Standardowa konfiguracja zakończona.

‎ Jeśli masz podłączonych kilka numerów telefonicznych, w ramach wygody możesz nadać każdemu ‎numerowi swoją nazwę, na przykład ‎Warszawa i Londyn, a także skonfigurować routing ‎przychodzący w oaprciu o ten parametr. Nazwa numeru przekazywana jest w ‎parametrze CALLERID(name).

‎ W poniższym przykładzie połączenia z numeru Warszawa kierowane są na ‎wirtualny numer 101, połączenia z numeru Londyn kierowane są na numer 102, ‎a wszelkie inne połączenia Asterisk będą przerywane sygnałem "Zajęte".

‎ ‎‎ ‎
‎

‎[zadarma-in]‎

exten => _X.,1,GotoIf($["${CALLERID(name)}" = "warszawa"]?2:3)‎
exten => _X.,2,Dial(PJSIP/101)‎
exten => _X.,3,GotoIf($["${CALLERID(name)}" = "london"]?4:5)‎
exten => _X.,4,Dial(PJSIP/102)‎
exten => _X.,5,Busy

‎
‎ ‎
‎ Twój numer telefoniczny, na który zostało wykonane połączenie, przekazywany jest do ‎‎CALLED_DID. W oparciu o ten parametr możesz skonfigurować ‎routing przychodzący.

‎ W poniższym przykładzie połączenia z numeru Warszawa kierowane są na ‎wirtualny numer 101, połączenia z numeru Londyn kierowane są na numer 102, ‎a wszelkie inne połączenia Asterisk będą przerywane sygnałem "Zajęte".

‎ ‎‎ ‎
‎

‎[zadarma-in]‎

exten => _X.,1,GotoIf($["${PJSIP_HEADER(read,CALLED_DID)}" = "74957776675"]?2:3)‎
exten => _X.,2,Dial(PJSIP/101)‎
exten => _X.,3,GotoIf($["${PJSIP_HEADER(read,CALLED_DID)}" = "442037691880"]?4:5)‎
exten => _X.,4,Dial(PJSIP/102)‎
exten => _X.,5,Busy


‎
‎ ‎
‎ Konfiguracja zakończona.

‎ ‎

Przykład konfiguracji №2 (SIP URI)

‎ Jeśli serwer z Asterisk znajduje się na "białym" adresie IP (Nie za routerem, a na przykład w ‎centrum danych), połączenia można odbierać bez rejestracji w schemacie SIP URI. ‎ Dane przedstawione w przykładzie:

‎ ‎
  ‎ ‎
 • 15555555555 - Twój numer telefoniczny podłączony w ‎Zadarma
 • ‎ ‎
 • 2.20.190.41 - Adres IP Twojego serwera z Asterisk.
 • ‎ ‎
‎ W Panelu Klienta w rozdziale "Ustawienia - Numer telefoniczny" możesz przekirować połączenia z ‎numeru telefonicznego na serwer zewnętrzny (SIP URI) w formacie ‎‎15555555555@2.20.190.41

‎ Edytujemy pjsip.conf

‎ ‎‎ ‎
‎
‎[15555555555]‎
type=aor
contact=sip:sip.zadarma.com:5060‎

‎[15555555555]‎
type=endpoint
transport=udp-transport
context=zadarma-in
disallow=all
allow=alaw
allow=ulaw
aors=15555555555
direct_media=no

‎[15555555555]‎
type=identify
endpoint=15555555555‎
match=sip.zadarma.com

‎
‎ ‎
‎ Routing przychodzący w extensions.conf

‎ ‎‎ ‎
‎
‎[zadarma-in]‎

exten => 15555555555,1, Dial(PJSIP/101)‎

‎
‎ ‎
‎ Konfiguracja zakończona.

Przykład konfiguracji z wykorzystaniem autoryzacji z pomocą adresu IP.