Instrukcje konfiguracji sprzętu VoIP Audiocodes

Przyjęcie ustawień AudioCodes MP-114 wersja oprogramowania 6.20A

‎ ‎

1. Aby wejść w interfejs online AudioCodes, należy podłączyć komputer do portu Ethernet i na ‎komputerze w połączeniach sieciowych zmienić ustawienia karty sieciowej. Domyślnie interfejs ‎sieciowy MP-114 ma adres 10.1.10.10, a maska 255.255.0.0, więc i takie adresy ustawiamy u siebie – ‎adres statycznego adresu IP to 10.1.10.1, a adres maski podsieci to 255.255.0.0. W przeglądarce ‎wprowadzamy 10.1.10.10. i przechodzimy na stronę z loginem i hasłem. Domyślnie login i hasło to ‎Admin. Trzeba określić bramkę statycznego adresu IP z podsieci. Przechodzimy do zakładki VoIP-‎Network-IP Settings i wypełniamy pola zgodnie z przykładem poniżej.

W przykładzie wykorzystywana jest podsieć 192.168.0.0/24

‎ ‎

192.168.0.2: Adres IP naszej bramki AudioCodes

‎ ‎

255.255.255.0: maska podsieci

‎ ‎

192.168.0.1: Domyślny adres IP bramki, adres routera/modemu.

‎ ‎

Klikamy na Submit i czekamy na zaakceptowanie ustawień przez urządzenie.

‎ Odłączamy bramkę od komputera i podłączamy ją do sieci. Zmieniamy ustawienia karty sieciowej, ‎włączamy DHCP lub określamy statyczny adres IP interfejsu sieciowego z podsieci 192.168.0.0/24 ‎‎(Na przykład 192.168.0.2). Gdy tylko przejdziemy do ustawień sprzętu, musimy nacisnąć na przycisk ‎Burn! Jeśli tego nie zrobimy, to po ponownym uruchomieniu urządzenie powróci do ustawień ‎domyślnych.

‎ ‎

2. Konfigurujemy bramkę jako per end point. W lewej części klikamy na punkt „full”, a następnie ‎przechodzimy do zakładki Configuration – VoIP – SIP Definitions – Proxy & Registration.

Wprowadzamy tu następujące dane:

Enable Registration: Enable – aktywujemy rejestrację

‎ ‎

Registrar IP Address: wprowadzamy adres IP serwera sip.zadarma.com (Na ‎przykład 185.45.152.161)

‎ ‎‎

Registrar IP Address: wprowadź adres IP serwera wirtualnej centrali telefonicznej ‎pbx.zadarma.com (Na przykład 185.45.152.164)

Subscription Mode/ Registration Mode: per endpoint: każdy port bramki ‎rejestruje się oddzielnie.

‎ ‎

Klikamy w Submit

‎ ‎

3. Przechodzimy do zakładki Configuration – VoIP – SIP Definitions – General Parameters i, jeśli ‎trzeba, wprowadzamy następujące parametry:

‎ ‎

NAT IP Address: – jeśli sprzęt zanjduje się za NAT, musimy przedstawić swój ‎zewnętrzny adres IP

‎ ‎

Fax Signaling Method: wybieramy metodę przekazywania faksu

‎ ‎

SIP UDP Local Port: 5060

‎ ‎

SIP Destination Port: 5060

‎ ‎

Klikamy w Submit

‎ ‎

4. Przechodzimy do konfiguracji kodeków. VoIP – Coders and Profiles – Codes. Wybieramy i ‎określamy priorytet kodeków. Następnie klikamy w Submit.

‎ ‎

‎ ‎

5. Teraz trzeba przygotować grupę dla portów. Przechodzimy do VoIP – GW and IP to IP – Hunt ‎Group Setting. Określamy ID Hunt Group, Channel mode – strategia, według której będą ‎wybierane linie i w naszym przypadku także Registration mode – per endpoint.

‎ ‎

Klikamy w Submit

Przechodzimy do zakładki Endpoint Phone Numer i klimay w grupę numeru Hunt.

‎ ‎

Klikamy w Submit

‎ ‎

6. Konfigurujemy routing dla połączeń wychodzących z IP do portów analogowych i odwrotnie. ‎VoIP GW and IP to IP – Routing – Tel to IP Routing/IP to Trunk Group Routing

Src Trunk Group ID: 1

‎ ‎

Dest Phone Prefix: *

‎ ‎

Source Phone Prefix: *

‎ ‎

Dest IP Address: Adres IP serwera sip.zadarma.com (Na przykład 185.45.152.161)‎‎

Dest IP Address: Adres IP serwera wirtualnej centrali telefonicznej ‎pbx.zadarma.com (Na przykład 185.45.152.164)‎‎

Port: 5060

‎ ‎

Transport Type: UDP

‎ ‎

Dest. IP Group ID : -1

‎ ‎

Dest. SRD: -1

‎ ‎

IP Profile ID: 1

‎ ‎

Dest Host Prefix: *

‎ ‎

Source Host Prefix: *

‎ ‎

Dest Phone Prefix: *

‎ ‎

Source Phone Prefix: *

‎ ‎

Source IP Address: *

‎ ‎

Hunt IP Group ID : 1

‎ ‎

IP Profile ID: 1

‎ ‎

Source IPGroup ID: 1

‎ ‎

‎ ‎

7. Następnie konfigurujemy autoryzację. VoIP – GW and IP to IP – Analog Gateway – ‎Authentication

User Name: Twój numer SIP (Na przykład 111111) z Panelu Klienta

‎ ‎

Password: Hasło Twojego numeru SIP, z zakładki "Konfiguracji konta SIP" w Panelu Klienta.

User Name: Twój numer wewnętrzny centrali telefonicznej (Na przykład 1234-100) z Panelu Klienta

‎ ‎

Password: Hasło numer wewnętrznego centrali telefonicznej z Panelu Klienta

‎‎

Po wykonaniu tych kroków należy zapisać dane i „wypalić” je w pamięci urządzenia. Aby zapisać ‎ustawienia, przyciśnij przycisk „Submit”. Zobaczysz okno, ‎ w którym należy kliknąć na przycisk „OK”. Aby „wypalić dane” w pamięci urządzenia, kliknij na ‎‎„Burn”.

‎ ‎

Następnie zobaczysz okno, w którym należy przycisnąć „OK”. Teraz nawet jeśli sprzęt zostanie ‎ponownie uruchomiony, ustawienia pozostaną takie same i nie będziesz musiał ich od nowa ‎konfigurować.