Widget połączenia zwrotnego Bitrix24

Widget połączenia zwrotnego Bitrix24 domyślnie działa z wewnętrzną telefonią Bitrix24, dodatkowo istnieje możliwość wykonywać połączenia zgodnie z wybraną taryfą Zadarma.

Obowiązkowym warunkiem jest skonfigurowana integracja Wirtualnej centrali telefonicznej Zadarma oraz Bitrix24, szczegółowa instrukcja konfiguracji dostępna tutaj

Zalety:
  • Stawki połączeń zgodnie z wybraną taryfą Zadarma
  • Minimalne opóźnienie połączenia, jakie będzie realizowane przez najbliższy data center.
  • Bezpłatne nagrywanie rozmów, wszystkie nagranie będą przechowywane w chmurze Zadarma oraz Bitrix24.
  • Automatyczne tworzenie leadów (leads) przy połączeniach wychodzących na nowe numery.
Instrukcja konfiguracji

1. Na stronie Bitrix24 w lewym górnym roku należy kliknąć przycisk menu i następnie w zakładce "CRM" wybierz CRM-formularz.

2. Kliknij przycisk "Dodaj nowy formularz", w prawym górnym rogu strony.

3. Wpisz nazwę formularza, na przykład "Zadarma" oraz nagłówek, w prawej części strony wybierz "Kontakt - Telefon". W formularzu wyświetli się pole "Telefon" jakie będzie wypełniał klient.

4. Otwórz zakładkę "Więcej" (odznaczona na zdjęciu wyżej). Zaznacz opcję "Formularz połączenia zwrotnego", w polu "Wybierz numer połączenia zwrotnego", zaznacz opcję "Aplikacja: Zadarma" i następnie "Zapisz".

Po zapisaniu otworzy się strona utworzenia nowego formularzu.

5. Na następnej stronie kliknij przycisk "Lista", w polu utworzonego formularzu wybierz "Włącz".

6. Otwórz menu Bitrix24, w zakładce "CRM" wybierz "Widget na stronę". W prawym górnym rogu kliknij "Utwórz widget".

Obowiązkowo należy wpisać Nazwę widgetu.

7. W bloku "Połączenie zwrotne", kliknij rozszerzone menu i wybierz wcześniej utworzony formularz CRM, pod przykładową nazwą "Zadarma".

Skonfiguruj pozostałe opcję widgetu, zgodnie z zapotrzebowaniami i kliknij "Zapisz", na dole strony.

8. Widget połączenia zwrotnego został utworzony i teraz możesz dodać go na swoją stronę internetową. Aby otrzymać kod dla umieszczenia na stronie kliknij "Otrzymać kod".