Integracja centrali telefonicznej Zadarma i Bitrix24 CRM

Integracja bezpłatnej centrali telefonicznej Zadarma z Bitrix24 CRM pracuje bez dodatkowych modułów i pośredników, zapewniając maksymalną jakość i niezawodność połączeń.

Integracja Zadarma-Bitrix24 absolutnie bezpłatna bezpłatna.

Funkcje integracji:
 • Wykonywanie połączeń z Bitrix24 w jedno kliknięcie;
 • Wyświetlanie karty klienta przy przychodzących połączeniach;
 • Możliwość odsłuchania nagrania rozmowy bezpośrednio z Bitrix24;
 • Pełna statystyka połączeń.
Zalety centrali telefonicznej Zadarma:
Podłączyć centralę telefoniczną bezpłatnie

Instrukcja konfiguracji

1. Wejdź w Bitrix24 pod kontem Administrator. W lewem dolnym rogu przędź pod zakładkę Applications - All applications w polu poszukiwania aplikacji wpisz Zadarma i wciśnij aplikację Zadarma.

2. Wciśnij “Install”. Dalej w pokazującym się oknie potwierdź pozwolenie dostępu naciskając przycisk “Install”.

3. Konfiguracja aplikacji. Na tym etapie udanej konfiguracji powinni być wykonane następne czynności:

 • W przeglądarce internetowej w której została otwarta strona z Bitrix24 powinieneś być zalogowany na konto osobiste Zadarma. Jeżeli zalogowanie nie zostało dokonane przejdź pod zakładkę my.zadarma.com i zaloguj się na swoje konto Zadarma, dalej odśwież stronę z konfiguracją aplikacji w Bitrix24.
 • Powinna być utworzona i skonfigurowana centrala telefoniczna Zadarma. Minimalna ilość ustawień: utworzone wewnętrzne numery, od 1 do 50 (każdemu pracownikowi po jednemu numerowi), za potrzeby - włączona funkcja nagrywania rozmów (nagrywanie rozmów w chmurze) w ustawieniach numeru wewnętrznego oraz utworzony domyślnie scenariusz połączeń przychodzących "bez naciskania" pod zakładką Moja centrala - połączenia przychodzące i menu głosowe.
 • Na swoim koncie Zadarma powinni być utworzone klucze autoryzacji API, dostać klucze możesz pod zakładką Ustawienia - API, wciśnij przycisk “Otrzymać klucze” na Twoją skrzynkę zostanie wysłane powiadomienia w celu potwierdzenia.

Jeśli wszystkie warunki zostały spełnione zobaczysz zielone znaczki naprzeciwko liści warunków, w celu potwierdzenia naciśnij "Skonfigurować”.

4.Po udanym skonfigurowaniu, w ustawieniach aplikacji Zadarma możesz utworzyć wewnętrzny numer centrali telefonicznej dla każdego pracownika. Na przykład 100, pod wewnętrznym numerem 100 powinien być skonfigurowany sprzęt dla przyjmowania połączeń (Softphone / ip-phone) lub włączona usługa przekierowania połączeń pod inny numer.

W razie potrzeby istnieje możliwość wyłączenia automatycznego tworzenia leadów (leads) przy połączeniach przychodzących i wychodzących.

5. W Bitrix24 przejdź pod zakładkę “VoIP setup” w dziale “Settings of number by default” w parametrze “Number for outgoing call by default” wybierz aplikację Zadarma.

6.Integracja centrali telefonicznej Zadarma i Bitrix24 pomyślnie skonfigurowana, w celu wykonania połączenia wystarczy wcisnąć grafikę słuchawki obok numeru telefonicznego.

Przy połączeniu przychodzącym zobaczysz powiadomienie z numerem oraz danymi kontaktu.

Jeśli kontaktu został przypisany odpowiedzialny pracownik wszystkie dane dotyczące tego połączenia będą wysłane bezpośrednio temu pracownikowi.

Po zakończeniu połączenia nagranie rozmowy zostanie dodane do karty klienta, tylko w tym wypadku, kiedy jest włączona opcja "Nagrywanie rozmów w chmurę" w ustawieniach numeru wewnętrznego Centrali telefonicznej, w zakładce Moja centrala - Numery wewnętrzne .

Funkcję integracji:

 • Połączenia z Bitrix24 w jedeno kliknięcie;
 • Wyświetlenie karty klienta przy połączeniu przychodzącym;
 • Możliwość podsłuchu rozmowy z Bitrix24;
 • Kompletne statystyki połączeń.

Prosimy zwrócić uwagę:

>Po domyślnej konfiguracji integracji istnieje możliwość utworzenia widgetu połączenia zwrotnego w Bitrix24. Połączenia z widgetu będą kierowane na wirtualną centralę telefoniczną Zadarma.

Instrukcja konfiguracji widgetu