Instrukcja konfiguracji usługi call tracking Zadarma

Instrukcję konfiguracji / Usługa call tracking od Zadarma / Usługa call tracking od Zadarma

W Panelu klienta proszę wejść w zakładkę “Usługi” - “Call tracking” i kliknij “Rozpocznij”.

Dodanie nowego tracking

 • Nazwa - dowolna. Nazwa będzie wyświetlona tylko w Panelu klienta.
 • Nazwa domeny - adres Twojej strony w sieci Internet. Należy wpisać w formacie site.com, można wpisać klika domen oddzielonych przecinkami. Przed nazwą strony można dodać “*”, aby tracking działał na wybranej domenie i wszystkich podstronach , lub “*.” aby tracking działał tylko na podstronach.
 • Jeśli w tym polu zostawić domyślnie tylko “*”, to tracking będzie aktywny dla wszystkich stron, na jakich jest umieszczony kod tracking, bez przywiązania do konkretnej domeny.
 • Czas trwania docelowego połączenia - wszystkie połączenia dłużej wskazanego czasu będą wyświetlone w statystykach jako docelowe..
 • Czas trwania sesji - średni czas sesji użytkownika na stronie. Czas, w którym dla użytkownika zostanie przypisany numer podczas dynamicznego trackingu. Im wyższa wartość w tym polu, tym dokładniej będzie działać tracking.

Dodanie numerów do tracking

Wybierz potrzebne numery, jakie planujesz wykorzystywać na swojej stronie internetowej i kliknij “Dodaj”.

Aby dodać numer do trackingu, należy przedłużyć jego ważność na 3 miesiące.

Jeśli ważność wybranych numerów jest krótsza niż 3 miesiące, to przy wybraniu takiego numeru i zatwierdzeniu przyciskiem "Dodaj" zostanie wyświetlona informacja o tym, że numer należy przedłużyć.

Przy kliknięciu na przycisk “Dodaj” wybrane numery zostaną automatycznie dodanie do trackingu.

.

Ustawienia tracking. Krok 1. Podstawowy

 • Aktywność - status trackingu Włączony/Wyłączony;
 • Nazwa, Nazwa domeny, Czas trwania docelowego połączenia i Czas trwania sesji - tak samo jak przy poprzednim etapie.
 • Maska - format, w którym będą wyświetlone numeru na stronie, z kodem kraju lub nie, np. 221234567 lub +48(22)1234567. Można wybrać z podanych przykładów lub zapisać swój format. Znaki „X” w masce zostaną zastąpione cyframi numeru telefonu. Oprócz nawiasów, myślników i spacji można używać znaków specjalnych: % - kod kraju, | - odcinanie bloków, ~ - zawijanie w tag span. Jeśli wybierzesz standardową maskę, numer na stronie zostanie podzielony przez trzy elementy zakresu, każdy z unikalną klasą css. Może się to przydać, jeśli trzeba ustawić różne style dla kodu kraju, kodu miasta i samego numeru.
 • Identyfikator Google Analytics i identyfikator Yandex Metrics - używane do przekazywania identyfikatora klienta odwiedzającego, który wykonał połączenie, oraz informacji o połączeniu do usług analitycznych podczas korzystania z dynamicznego śledzenia połączeń. Identyfikator Google Analytics musi być określony w formacie PL-12345678-1, identyfikator Yandex Metrics to 12345678. Należy pamiętać, że źródło połączenia określone przez śledzenie połączeń Zadarma nie jest przekazywane do usług analitycznych. Google i Yandex określą źródło według ID klienta odwiedzającego. Podczas korzystania ze statycznego śledzenia połączeń identyfikator klienta odwiedzającego, który widział ostatni numer statyczny, zostanie przesłany jako ostatni (może nie pokrywać się z faktycznym dzwoniącym).
 • Czarna lista adresów-IP - dla użytkowników z podanym adresem IP na tej liście, zamiana numeru nie będzie działać. Można podać do 100 adresów IP, jeden w każdej linii.
 • Klasa css - domyślnie tracking będzie zamieniał numer w parametrach strony, do jakiego jest wyznaczona klasa zphone. Na przykład:
  <div class=”zphone”>48123456789</div>
  Jeśli chcesz korzystać z własnej klasy Css, możesz podać swoją. Możesz określić wiele klas css oddzielonych spacjami. W takim przypadku liczba zostanie zmieniona w elementach witryny zawierających wszystkie określone klasy.
 • Dynamiczny numer domyślny - numer, która będzie wyświetlony dla źródeł dynamicznych, w przypadku gdy wszystkie numery dynamiczne są zajęte, a numer domyślny nie jest określony w źródle.
 • Główna domena plików cookie - jeśli używasz modułu śledzącego w kilku subdomenach, domyślnie każda z nich będzie mieć własne unikalne pliki cookie, tj. w ramach każdej subdomeny proces określania podstawienia źródła i liczby będzie przeprowadzany od nowa. Aby używać wspólnych plików cookie dla wszystkich subdomen, wprowadź podstawową domenę w tym polu.
 • Godziny pracy - służy do określania czasu odebrania połączenia (w godzinach pracy lub poza godzinami pracy). Poza tymi godzinami pracy będzie wyświetlony numer domyślny, ustawiony w kodzie strony. Możesz zapisać godziny pracy zgodnie z konfiguracją wirtualnej centrali. Aby to zrobić wybierz potrzebne menu centrali i “Ustaw”. W przypadku kiedy opcja "godzin pracy" jest wyłączona, tracking będzie działać całodobowo.

Po wprowadzeniu wszystkich danych proszę kliknąć “Dalej”.

Ustawienia tracking. Krok 2. Numery telefoniczne

W tym rozdziale możesz sprawdzić jakie numery są wybrane do trackingu dynamicznego i statycznego.

Możesz dodać nowe numery lub usunąć niepotrzebne z trackingu dynamicznego. Aby usunąć numer trackingu statycznego należy na początek usunąć jego źródło (szczegóły patrz dalej).

Dodatkowo możesz wyliczyć ilość numerów telefonicznych potrzebnych do call tracking.

Ile numerów potrzebujesz?

W przypadku statycznego śledzenia połączeń każdemu statycznemu źródłu należy przypisać oddzielny numer wirtualny, tj. liczba numerów jest równa liczbie monitorowanych źródeł statycznych.

Podczas korzystania z dynamicznego śledzenia połączeń każdy odwiedzający witrynę powinien mieć unikalny numer telefonu (dzięki temu, że dynamiczny numer wyświetla się jednocześnie tylko dla jednego klienta, można otrzymać dokładny ClientID osoby dzwoniącej):

   
 • jeśli ruch odwiedzających na Twojej stronie jest jednolity w ciągu dnia (w przybliżeniu ta sama liczba osób jest na stronie o każdej porze dnia), zalecaną liczbę liczb wirtualnych można obliczyć za pomocą formuły (liczba odwiedzających w ciągu ostatnich 72 godzin)/ 3/100 + 1;
 •  
 • jeśli ruch nie jest jednolity, zalecamy wzięcie pod uwagę maksymalnej liczby jednoczesnych odwiedzających witrynę w okresach szczytu i podłączenie takiej samej liczby numerów.

Jeśli ustawiasz po raz pierwszy tracking, to możesz ominąć ten krok i kliknąć “Dalej”.

Ustawienia tracking. Krok 3. Kanał i źródło

Ten krok opiszemy szczegółowo. W nim należy wskazać źródła reklamy, których skuteczność chcesz śledzić (dla odwiedzających z tych źródeł zadziała zmiana numerów na stronie). Istnieje kilka głównych rodzajów źródeł reklamy:

 • Emisja organiczna - odwiedziny Twojej strony z Google, Yandex i innych wyszukiwarek.
 • Przejście z innej strony - odwiedziny Twojej strony z innego serwisu, jaki nie jest wyszukiwarką (np. odwiedziny ze strony partnerskiej, na jakiej jest umieszczona reklama lub baner).
 • Źródło zewnętrzne (offline) - reklama offline, np. w materiałach drukowanych, w telewizji itp.
 • UTM - śledzenie określonych tagów UTM, np. w wiadomościach email, ogłoszeniach itp.

Dodatkowo możesz śledzić:

 • Bezpośrednie przejście - przekierowanie do Twojej witryny z zakładek lub linku bezpośredniego
 • Według kraju - śledzenie odwiedzin do Twojej witryny z określonych krajów/miast (na przykład, aby tracker mógł zamienić numer kraju, z którego jest użytkownik).

W zależności od tego, gdzie umieściłeś reklamę, możesz mieć kilka źródeł tego samego typu, na przykład kilka źródeł offline lub kilka tagów UTM. Aby wygodnie przeanalizować ich ogólną skuteczność, możesz pogrupować je w kanały reklamowe. Oznacza to, że kanał reklamowy jest zbiorem źródeł podobnych do siebie.

Najwygodniej będzie stworzyć oddzielny kanał dla każdego z opisanych typów źródeł.

Kliknij przycisk “Dodaj kanał”, podaj nazwę i zapisz, następnie w wybranym kanale wybierz “Dodaj źródło”.

Każdy z powyższych typów źródeł ma swoje własne indywidualne ustawienia. Opisujemy szczegółowo:

Emisja organiczna

 • Emisja organiczna - wyszukiwarka, odwiedziny i połączenia jaki chcesz śledzić lub możesz wybrać “Wszystko” aby śledzić przejścia i połączenia z każdej wyszukiwarki.

Przejście z innej strony

 • Nazwa domeny - domena strony przejścia i połączenia jakiej chcesz śledzić.

UTM

 • Typ UTM
  • utm_source - system reklamowy rodzaju: Bing Ads, Google Adwords, Yandex (np: utm_source=google-adwords, utm_source=bing, utm_source=google).
  • utm_medium - typ traffic, np cpc, cpm, email wiadomości (np: utm_medium=cpc, utm_medium=cpm, utm_medium=email).
  • utm_campaign - kampania reklamowa, np: Hurtownia,Import (np: utm_campaign= hurtownia, utm_campaign=import).
  • utm_content - definiuje różne wersje reklamy, na przykład dwa różne linki w jednym mailu reklamowym. (Przykład: utm_content = join_us_link lub utm_content = see_all_items_button).
 • Nazwa UTM - wartość znacznika UTM z podanych przykładów.

Według kraju

 • Kraj - wybierz kraj, przejścia i połączenia, z których chcesz śledzić.

Źródło zewnętrzne (offline)

 • Nazwa - nazwa źródła, w jakim jest umieszczona reklama.

Pozostałe ustawienia we wszystkich źródłach są takie same:

 • Budżet - koszt, wydanych środków na źródło reklam miesięcznie (aby określić koszt konwersji w statystykach tracking).
 • Tracking - wybór dynamicznego lub statycznego śledzenia.
 • Numer domyślny - to numer jaki będzie wyświetlony przy śledzeniu statycznym, a także w przypadku kiedy wszystkie numery dynamiczne zajęte. Jeśli ustawisz domyślny numer dynamiczny w pierwszym kroku ustawień, to w samym źródle nie możesz ustawić domyślnego numeru. W ten sposób możesz utworzyć dowolną liczbę źródeł.  Pamiętaj, że jeśli więcej odwiedzających niż dynamiczne liczby w module śledzącym odwiedzą Twoją witrynę w tym samym czasie, a źródłom nie przypisano numerów domyślnych, wówczas identyfikator klienta dzwoniącego może zostać nieprawidłowo określony, ponieważ użytkownicy ze wszystkich źródeł, którzy nie mieli wystarczającej liczby numerów, zobaczą domyślny numer wspólny.
 • Sortowanie - podczas określenia źródła odwiedzającego, źródła będą sprawdzane w kolejności określonej w tym polu, od najmniejszej do największej.
 • Status - włączony/wyłączony.
 • Kanał - kanał reklamowy, do którego należy obecne źródło.

Domyślne źródło - to źródło jest uruchamiane przy każdej wizycie. Możesz go użyć, aby zmiana numerów działała dla wszystkich odwiedzających witrynę, niezależnie od źródła. Jeśli tracking ma inne źródła, wówczas domyślne źródło musi mieć największe sortowanie.

Aby call tracking działał prawidłowo, należy utworzyć w nim co najmniej 1 źródło.

Przykład konfiguracji kanałów i źródeł:

Ustawienia tracking. Krok 4. Ustawienie kod tracker na stronie

Aby ustawić tracking, umieść następujący kod w tagu head na wszystkich stronach Twojej witryny.

<head>
<script>window._zCtOptions ={"id":"240e75faa1ad774fff6d3e26d3902225"};</script>
<script async id="zd_ct_phone_script" src="https://my.zadarma.com/js/ct_phone.js"></script>
</head>

Dodaj klasę css "zphone" dla wszystkich tagów, które zawierają numer zamienny (lub twoją własną klasę, jeśli zmieniłeś ją w pierwszym kroku). Np:

<div class="zphone">48123456789</div>
Aby numer bīł dostępny do kliknięcia, klasę zphone należy podpiąć do linku (tag <a>).

Np.:

<a href=”48123456789” class=”zphone”>48123456789</a>

Konfiguracja usługi call tracking zakończona.

Aby otrzymywać połączenia należy zainstalować program/aplikację lub telefon IP. Instrukcję konfiguracji znajdziesz tutaj.

Proponujemy do call tracking używać darmowej wirtualnej centrali Zadarma, pozwoli ona skutecznie przekierować rozmowy między pracownikami biura oraz istnieje możliwość korzystania z dodatkowych funkcji, takich jak nagrywanie rozmów lub integracja z popularnymi systemami CRM. Instrukcje dotyczące początkowej konfiguracji wirtualnej centrali Zadarma można znaleźć tutaj.

Możesz również otrzymywać informacje o połączeniach na numery, podpięte do call traking oraz ClientID osób dzwoniących, korzystając z powiadomień CALL_TRACKING. Szczegółowy opis powiadomień i inne funkcje API dostępne są tutaj.