Bezpłatna centrala telefoniczna Zadarma

Instrukcję konfiguracji / Bezpłatna centrala telefoniczna Zadarma

Na stronie głównej gabinetu osobistego w zakładce «Bezpłatna centrala» kliknij przycisk «Utwórz centralę». Następnie otworzy się «Kreator konfiguracji centrali».

1. Tworzenie numerów wewnętrznych

(«Moja centrala» - «Numery wewnętrzne»)

Każdemu użytkowniku centrali można przydzielić trzycyfrowy numer wewnętrzny oraz skonfigurować na tym numerze aplikację, IP telefon, przekierowanie itd.

Proszę wpisać ilość pracowników lub aplikacji, jakie będą podłączone do Centrali telefonicznej i następnie kliknij «Dalej».

Nie potrzebujesz tworzyć numery wewnętrzne «na zapas», zawsze będziesz mógł zwiększyć ich ilość.

2. Tworzenie menu głosowego/ powitania

(«Moja centrala» - «Połączenia przychodzące i menu głosowe») nie obowiązkowo.

W danym rozdziale możesz włączyć i ustawić menu głosowe.

Prześlij plik audio z zapisanym nagraniem lub skorzystaj z opcji «Nagrania z tekstu».

Maksymalny rozmiar pliku - 5MB, format - MP3, WAV.

Zaleca się użycie następujących parametrów dla plików audio menu głosowego/powitania:

Format WAV: Bitrate = 8 bit, częstotliwość próbkowania = 16 kHz

Format MP3: Bitrate = 64 kbit / s, częstotliwość próbkowania = 16 kHz

Rozmiary plików audio - do 5 Mb.

Jest to maksymalna jakość dźwięku, która jest w stanie przekazać sieć telefoniczna.

Istnieje możliwość konwertowania pliku audio za pomocą aplikacji/oprogramowania online.

Przy wyborze opcji «Nagrania z tekstu» wpisujesz tekst, a nasz system automatycznie zapisze je dla Ciebie. Dostępny rozmiar tekstu od 5 do 100 znaków.

Włącz menu głosowe «Wł» i następnie kliknij «Dalej».

3. Scenariusze połączeń przychodzących

(«Moja centrala» - «Połączenia przychodzące i menu głosowe») nie obowiązkowo.

Możesz korzystać z menu głosowego (IVR) i w zależności od wybranego tonowo przycisku, ustawić scenariusz na odpowiednie numery wewnętrzne.

Na przykład:

Scenariusz bez naciskania: Sekretarka (połączenie domyślne);

Przycisk 1: Księgowość;

Przycisk 2: Kierownik;

Przycisk 3: Faks;

Scenariusz Automatycznej sekretarki: przekierowanie na pocztę głosową (poza godzinami pracy).

W danym rozdziale należy ustawić scenariusze (przy wyborze przycisków), ich konfiguracja będzie prowadzona na kolejnym etapie. Proszę wpisać nazwę punktu/scenariuszu, następnie wybrać punkt scenariuszu i kliknij «Utwórz».

Scenariusz domyślny «Bez naciskania» będzie utworzony automatycznie.

4. Ustawienie połączeń przychodzących

(«Moja centrala» - «Połączenia przychodzące i menu głosowe»)
PBX

W danym rozdziale należy wybrać na jakie numery wewnętrzne i w jakiej kolejności powinno być kierowane połączenie przychodzące.

Scenariusze mają ustawioną kolejkę - «Dzwonić pierwszym», «Dzwonić drugim» i «Dzwonić trzecim». W każdy z tych bloków można dodać jeden lub kilka numerów wewnętrznych. W polu «Dostępne numery» wybierz odpowiedni numer wewnętrzny i kliknij «Dodaj».

Połączenia przychodzące będą kierowane według scenariuszu na zaznaczone numery wewnętrzne w wybranej kolejności.

Dla prawidłowej działalności Centrali telefonicznej niezbędne jest ustawienie scenariuszu «Bez naciskania». Na ten scenariusz będą kierowane połączenia przy wyłączonym menu głosowym lub po zakończeniu nagrania w przypadku, gdy osoba dzwoniąca nie wybrała tonowo odpowiedniego przycisku.

Konfiguracja Centrali telefonicznej pomyślnie zakończona.

Instalowanie i konfiguracja aplikacji dla laptopa lub smartfona

Aby móc odbierać i wykonywać połączenia potrzebne będzie zainstalowanie oprogramowania/sprzętu, działającego na protokole SIP.

Przykłady konfiguracji niektórych popularnych programów oraz sprzętów można sprawdzić w zakładce «Wsparcie» - «Instrukcję konfiguracji»

Dodatkowe funkcję Centrali telefonicznej

Przekierowanie

Żeby nie przegapić żadnego połączenia możesz skonfigurować warunkowe przekierowanie na Twój komórkowy lub stacjonarny numer.

W zakładce «Moja centrala» - «Numery wewnętrzne» po lewej stronie ustawień odpowiedniego numeru wewnętrznego należy zaznaczyć opcję "Przekierowywanie oraz poczta głosowa".

Wybierz opcję przekierowywania "Brak odpowiedzi, niedostępny", żeby włączyć warunkowe przekierowanie lub opcję «Zawsze», żeby włączyć bezwarunkowe przekierowanie połączeń.

W pierwszym wypadku połączenie najpierw będzie kierowane przez Internet na zainstalowaną aplikację lub ip telefon, a w przypadku braku dostępności lub odpowiedzi w ciągu 20 sek. twojego urządzenia połączenie zostanie przekierowane na telefon.

Przy włączeniu przekierowania bezwarunkowego połączenie będzie od razu kierowane na telefon który podałeś, niezależnie od dostępności aplikacji/sprzętu.

W polu "Telefon" podaj numer przekierowania, uwzględniając prefiksy (jeśli były one podane w zakładce «Moja centrala» - "Połączenia wychodzące") bez plusa i naciśnij przycisk "Telefon" aby zapisać ustawienia.

PBX

Podaj numer w formacie międzynarodowym: [kod kraju][kod miasta/operatora][numer], na przykład, 48223906333 lub numer bez kodu kraju, z włączoną opcją "Dzwoń bez kodu kraju" w zakładce "Mój profil".

Zawiadomienia przy przekierowywaniu — jeśli chcesz wiedzieć, że połączenie przychodzące zostało przekierowane, żeby nie mylić z bezpośrednim połączeniem na telefon, należy włączyć opcję zamiadomienia. To zawiadomienie będzie odtwarzane przed zapoczęciem rozmowy.

Standardowe zawiadomienie — jeden sygnał tonowy, podobny do sygnału rozpoczęcia nagrania poczty głosowej.

Opcja «Ustawienia Twojego CallerID podczas przekierowywania» odpowiada za to, jaki numer będzie wyświetlany przy przekierowaniu i odebraniu połączenia. Jeżeli ta opcja jest włączona, to będzie wyświetlony CallerID numeru wewnętrznego centrali, w ustawieniach którego jest przekierowanie, jeżeli opcja będzie wyłączona, to będzie wyświetlony numer osoby dzwoniącej.

Ceny na przekierowanie w pełni odpowiadają taryfom na połączenia wychodzące.

Nagrywanie rozmów

W ramach wirtualnej centrali telefonicznej możesz nagrywać zarówno wychodzące jak i przychodzące połączenia.

Istnieje możliwość wysłania nagrań pod adres-email lub przechowywanie w repozytorium-chmurze (na serwerze Zadarma).

Bezpłatnie możesz nagrywać rozmowy z trzech wewnętrznych numerów. Wartość nagrywania z każdego kolejnego numeru - $1 miesięcznie.

Rozmiar bezpłątnego repozytorium-chmury - 200 Mb (więcej jak 10 godz. rozmów). Nagrania, zapisane w chmurze, możesz odsłuchać pod zakłądką «Moja centrala» - «Statystyki centrali telefonicznej» lub załadować z pomocąAPI. Po odłączeniu funkcji narywania rozmów, nagrania będą przechowywane w chmurze w ciągu 180 dni, następnie - usunięte.

Włączyć nagrywanie rozmów można w zakładce «Moja centrala» - «Numery wewnętzne».

Dodatkowy scenariusz dla numeru wirtualnego

W przypadku podłaczenia na koncie kilku numerów telefonicznych, połączenia z których chcesz przyjmować pod różnymi wewnętrznymi loginami, możesz dla każdego numeru utworzyć oddzielny scenariusz opracowania połączeń przychodzących.

PBX

W zakładce «Moja centrala» - «Połączenia przychodzące i menu głosowe» utwórz punkt scenariuszu «Dodatkowy scenariusz».

W utworzonym scenariuszu włącz opcję «Włączać się przy połączeniach na numery», zaznacz odpowiedni numer wirtualny (lub kilka numerów) i dodaj do scenariuszu numer wewnętrzny centrali.

Przy włączeniu tej opcji połączenia z wybranego numeru będą od razu kierowane na utworzony scenariusz omijając menu głosowe/powitanie.

Odbieranie połaczeń po numerze osoby dzwoniącej

Jeśli potrzebujesz przekierowywać połączenia od konkretnego klienta do konkretnego managera, możesz utworzyć w tym celu oddzielny dodatkowy scenariusz. Włącz w jego ustawieniach opcje «Włączać się przy połączeniach na numer», w polu «Numer» wpisz numer klienta w międzynarodowym formacie lub numer bez kodu kraju, z włączoną opcją "Dzwoń bez kodu kraju" w zakładce "Mój profil" i naciśnij przycisk «Dodaj».

Również istnieje możliwość dodania maski prefiksu kraju lub regionu/miasta, np 4822*, aby kierować połączenia na różnych pracowników w zależności od wybranego regionu.

Połączenia z wybranego numeru będą od razu kierowane na podane w tym scenariuszu wewnętrzne loginy centrali, omijając menu głosowe/powitanie.

Kilka menu głosowych

W przypadku, gdy dla każdego numeru wirtualnego potrzebne jest oddzielne menu głosowe lub różne ustawienia godzin pracy, w zakładce «Moja centrala» - «Połączenia przychodzące i menu głosowe» należy dodać nowe menu, włączyć opcję «Włączać się przy połączeniach na numery» i zaznaczyć odpowiedni numer wirtualny. W ramach dodatkowego menu można korzystać z tego samego pakietu funkcji, jak i w menu podstawowym.

Godziny pracy

Żeby przyjmować połączenia wyłącznie w godzinach pracy w zakładce «Moja centrala» - «Połączenia przychodzące i menu głosowe» włącz opcję «Godziny pracy», zaznacz dni oraz godziny pracy. Również tu możesz załadować oddzielne powitanie głosowe poza godzinami pracy.

Połączenia poza godzinami pracy mogą być kierowane zgodnie z oddzielnym scenariuszem, na przykład, do konkretnego pracownika lub pocztę głosową, żeby osoba dzwoniąca mogła zostawić powiadomienie głosowe.

W tym celu należy utworzyć punkt scenariuszu «Automatyczna sekretarka».

Przekierowanie na pocztę głosową

W zakładce «Moja centrala» - «Numery wewnętrzne» w ustawieniach potrzebnego numeru wewnętrznego zaznacz pole "Przekierowanie".

Wybierz opcję "Zawsze", w polu "E-mail dla poczty głosowej" podaj adres e-mail i zaznacz dane pole. W zakładce «Pozdrowienie» możesz załadować oddzielny plik audio dla poczty głosowej.

Następnie dodaj skonfigurowany numer wewnętrzny do odpowiedniego scenariuszu, na przykład, «Automatyczna sekretarka» pod zakładką «Moja centrala» - "Połączenia przychodzące i menu głosowe".

Melodia oczekiwania

Przy przekierowywaniu połączenia lub przy oczekiwaniu odpowiedzi możesz włączyć melodię zamiast standardowego sygnału, na przykład z muzyką lub reklamą.

Zwróć uwagę, odtwarzanie melodii będzie możliwe tylko w przypadku odpowiedzi centrali telefonicznej (przy włączonym menu głosowym/powitaniu).

Czarna lista

W zakładce «Moja centrala» - "Połączenia przychodzące i menu głosowe" możesz utworzyć punkt scenariuszu "Czarna lista" i dodać do niego numery, połączenia z których nie chcesz odbierać.

Dodatkowa linia zewnętrzna

Do wirtualnej centrali telefonicznej Zadarma możesz podłączyć jeden numer obcego dostawcy/operatora w zakładce «Moja centrala» - «Linie zewnętrzne».

Jeśli posiadasz tradycyjny numer stacjonarny, podłączony przez miedzianą linię, wykorzystaj bramkę VoIP z portem FXO, a na stronie włączyć zewnętrzną linię w trybie «Bramka» i podać ustawienia ze strony. Jeśli Twój numer obsługuje protokół SIP, wystarczy włączyc linię w trybie «Serwer» i podać ustawienia numera.

Twój operator/dostawca usługi powinien udostępnic dane dla podłączenia: serwer, domenę (może się pokrywać z serwerem), login oraz hasło.

Z naszej strony podłączenie do serwera odbywa się za pomocą następnych adresów IP:

185.45.152.167

185.45.152.184

185.45.152.185

195.122.19.26

195.122.19.16

37.139.38.70

37.139.38.71

185.45.155.13

185.45.155.27

Definiowanie numeru z wykorzystaniem kierunku połączenia (CallerID)

CallerID - numer, który będzie wyświetlany przy połączeniach wychodzących.

W CallerID możesz podać każdy podłączony lub potwierdzony numer telefoniczny.

Zamówić numer możesz w zakładce "Ustawienia" - "Numer telefoniczny", zakładka "Podłącz numer".

Wybierz z lisy potrzebny kraj oraz miasto i naciśnij przycisk "Kup".

Potwierdzić własny numer możesz za pomocą SMS lub połączeniem w zakładce "Ustawienia" - "Mój profil".

Jeśli posiadasz kilka podłączonych numerów i możesz wykonywać połączenia w różne kraje świata, żeby nie zmieniać CallerID ręcznie, możesz skonfigurować zasady automatycznej zamiany numeru, w zależności od kierunku połączenia.

Pod zakładką «Moja centrala» - «Połączenia wychodzące» z prawa naciśnij «Dodać zasadę definiowania numeru». Podaj kod kraju i/lub miasta z którym chciałbyś się połączyć (na przykład 48 dla Polski, 44 dla Wielkiej Brytanii i td.), wybierz potrzebny CallerID i naciśnij przycisk «Utwórz».

Przekierowanie i przechwytywanie połączenia

Aby przekierować klienta pod inny numer wewnętrzny naciśnij #następnie wewnętrzny numer abonenta i ponownie #. Na przykład: #101#.

Aby przekazać połączenie z powiadomieniem głosowym, wprowadź *, następnie wewnętrzny numer abonenta, i #. Na przykład: *101#. W tym przypadku najpierw sam się połączysz z wybranym numerem wewnętrznym, będziesz mógł opisać kto i z jakiego powodu dzwoni, a po zakończeniu rozmowy odbędzie się przekazywanie połączenia.

Jeśli wybrany numer wewnętrzny nie odpowie na połączenie w ciągu 25 sek. połączenie zostanie z powrotem przekierowane do Ciebie.

Dla przechwytywania połączenia przychodzącego, jeśli Twój numer wewnętrzny nie dodany do scenariuszu opracowania połączeń przychodzących, wprowadź kombinację 40 i naciśnij przycisk połączenia.

W tym dziale zostały opisane tylko główne funkcję wirtualnej centrali telefonicznej Zadarma. Do centrali telefonicznej zawszę są dodawane nowe i korzystne funkcje, które możesz śledzić na bieżąco w zakładce ustawienia centrali.