Bezpłatna centrala telefoniczna PBX - Instrukcja konfiguracji

Do czego jest potrzebna wirtualna centrala telefoniczna?

Jeśli Twoja firma zatrudnia więcej niż jedną osobę, do komunikacji głosowej z klientami wymagana jest wirtualna centrala PBX. Bezpłatna centrala PBX umożliwia podłączenie dowolnej liczby numerów telefonów w dogodnych dla klientów regionach oraz bezpośrednie połączenia z odpowiednimi pracownikami.

PBX
  • Nagrywanie rozmów i statystyki — pozwolą na kontrolę pracowników lub analizę połączeń;
  • Przekierowanie, poczta głosowa, powiadomienia o nieodebranych połączeniach — pozwolą nie przegapić żadnego połączenia;
  • Menu głosowe i godziny pracy — podnoszenie profesjonalnego wizerunku firmy i zorganizowanie pracy.
  • Integracja z popularnymi CRM i naszym własnym bezpłatnym CRM pomoże rejestrować wszystkie żądania klientów, a także transakcje z nimi;
  • Analiza mowy i rozpoznawanie mowy - pomogą kontrolować połączenia i pracę pracowników bez marnowania czasu na odsłuchiwanie rozmów.

Jak skonfigurować centralę PBX? Kreator konfiguracji

Automatyczny kreator konfiguracji pomoże w początkowej konfiguracji centrali PBX. Aby rozpocząć, kliknij przycisk „Utwórz centralę” na swoim koncie.

PBX

W kreatorze konfiguracji są tylko dwa kroki. Najpierw wybierz liczbę numerów wewnętrznych (Twoich pracowników). Następnie scenariusz kierowania połączeń, czyli to, co usłyszy Twój klient, gdy zadzwoni pod podłączony numer.

PBX

To wszystko! Podstawowa konfiguracja zakończona. Ta konfiguracja może spełnić wszystkie Twoje potrzeby. Zalecamy także zapoznać się z konfiguracją innych funkcji centrali PBX - kolejek połączeń, automatycznej sekretarki po godzinach, dodatkowych scenariuszy, powiadomień o nieodebranych połączeniach w messengery.

Przechodzimy do zainstalowania i konfiguracji aplikacji na komórce lub komputerze.

Zainstalowanie i konfiguracja programów na komputerze lub telefonie

Gratulacje, podstawowa konfiguracja centrali PBX została zakończona. Teraz trzeba tylko zdecydować, w jaki sposób Twoi pracownicy będą odbierać połączenia.

Jeśli włączyłeś system Teamsale CRM i pracownicy potrzebują odbierać połączenia z przeglądarki, możesz pominąć ten krok. Także wykonywać/odbierać połączenia można z przeglądarki Chrome za pomocą wygodnej wtyczki.

Do odbierania i wykonywania rozmów, można korzystać z dowolnego oprogramowania/sprzętu, działającego na protokole SIP. Przykłady konfiguracji niektórych popularnych programów oraz sprzętów można sprawdzić w zakładce «Pomoc» - «Instrukcję konfiguracji sprzętów». Zalecamy korzystanie z Zadarma dla Windows, iOS, Android.

  • Do zalogowania na aplikacji/oprogramowania należy wykorzystać dane z zakładki «Moja centrala» - «Numery wewnętrzne» (serwer, login, hasło numeru wewnętrznego). Dla każdego urządzenia należy wykorzystać osobny numer wewnętrzny z osobnym hasłem. Jeśli numerów wewnętrznych będzie niewystarczająco, w dowolnej chwili możesz utworzyć nowe na samym dole tej strony;
  • Także istnieje możliwość przyjmowania połączeń na numer komórkowy lub stacjonarny za pomocą zwykłego przekierowania. Informację o ustawieniu przekierowania znajdziesz tutaj. Przekierowanie jest płatne, zgodnie z cennikiem na połączenia wychodzące.

Aktywacja numeru telefonicznego

Skonfigurowałeś sprzęt/aplikację do wykonywania rozmów i już możesz dzwonić! Następny etap to zakup numeru wirtualnego do odbierania połączeń. Istnieje możliwość wybrania jednego lub kilku numerów telefonów z 100 krajów świata w zakładce «Ustawienia» - «Numery wirtualne».

Jeśli posiadasz numer od innego operatora istnieje możliwość jego przeniesienia do naszego systemu. Więcej informacji na temat przeniesienia pod linkiem. Oprócz tego istnieje możliwość podłączenia numeru jako “Linię zewnętrzną”, instrukcja konfiguracji podana niżej.

Gratulacje! Możesz zacząć korzystać z centrali PBX lub skonfigurować dodatkowe rozszerzone funkcje.


Połączenia przychodzące i menu głosowe

Ustawienia podstawowe umożliwiają już wykonywanie i odbieranie połączeń. Dodatkowo można skonfigurować rozszerzone funkcje połączeń przychodzących.

Elementy menu i kierowanie połączeń

Ustawienia połączeń — wybór rodzaju dystrybucji połączeń przychodzących między operatorami

Menu głosowe, powitanie, wiele menu głosowych

Wielopoziomowe menu głosowe

Odbieranie połączeń na wybrany numer

Odbieraj połączenia według numeru dzwoniącego

Czarna lista

Godziny pracy i automatyczna sekretarka

Edytor wizualny centrali PBX


Dodatkowe funkcje centrali PBX

Automatyczny kreator pomógł w skonfigurowaniu podstawowych ustawień centrali PBX, ale centrala także ma wiele innych ważnych funkcji, które można dostosować do swoich indywidualnych potrzeb. Omówimy każdą z tych funkcji.

1. Przekierowanie i przechwytywanie połączenia

2. Format wybierania numeru

3. Nagrywanie rozmów

4. Integracja centrali PBX Zadarma z CRM i innymi systemami

5. Przekierowanie

6. Poczta głosowa

7. Powiadomienia w messengerach

8. Konferencja

9. Definiowanie numeru telefonicznego zgodnie z kierunkiem połączenia (CallerID)

10. Linia zewnętrzna

11. Statystyki rozmów centrali