Instrukcje konfiguracji sprzętu VoIP Escene

1. Aby wejść w interfejs sieciowy urządzenia, w pasku adresowym przeglądarki internetowej wprowadź jego adres IP.

Adres IP swojego telefonu uzyskasz, przyciskając przycisk C, a następnie drugą linię menu – IP.

W menu wybierz „SIP accounts”, a następnie „Account 1”.

W „Account 1” wprowadź następujące ustawienia:

Display name: Twój numer SIP (na przykład 111111) z Panelu Klienta

User name: Twój numer SIP (na przykład 111111) z Panelu Klienta

Name: Twój numer SIP (na przykład 111111) z Panelu Klienta

Password: Twoje hasło numeru SIP z „SIP-Settings” w Panelu Klienta

Server: sip.zadarma.com

Display name: Twój numer wewnętrzny centrali telefonicznej (na przykład 1234-100) z Panelu Klienta

User name: Twój numer wewnętrzny centrali telefonicznej (na przykład 1234-100) z Panelu Klienta

Name: Twój numer wewnętrzny centrali telefonicznej (na przykład 1234-100) z Panelu Klienta

Password: Twoje hasło numeru wewnętrznego centrali telefonicznej z Panelu Klienta

Server: pbx.zadarma.com

Aby zapisać ustawienia, kliknij Apply

2. Jeżeli zauważasz problemy związane z połączeniami przychodzącymi, otwórz „Main” i dokonaj poniższych zmian:

NAT settings: STUN

STUN server: stun.zadarma.com