Instrukcje konfiguracji sprzętu VoIP FreeSwitch

Przykład konfiguracji Freeswitch w celu podłączenia do Zadarma.

‎ Dane przedstawione w przykładzie:

‎ ‎
  ‎ ‎
 • 111111: Twój numer SIP z Panelu Klienta.
 • ‎ ‎
 • Password: Twoje hasło numeru SIP z zakładki “Ustawienia SIP” ‎‎w Panelu Klienta.
 • ‎ ‎
 • 1000: Wewnętrzny numer Freeswitch, do którego podłączany ‎jest ię softphone / telefon IP w celu odbierania połączeń przychodzących i wykonywania połączeń ‎wychodzących.
 • ‎ ‎
‎ ‎1.Utwórz plik /etc/freeswitch/sip_profiles/external/zadarma.xml

‎ ‎‎ ‎
‎
‎<include>
<gateway name="zadarma">
<param name="username" value="111111"/>
<param name="password" value="Password"/>
<param name="realm" value="sip.zadarma.com"/>
<param name="from-user" value="111111"/>
<param name="from-domain" value="sip.zadarma.com"/>
<param name="proxy" value="sip.zadarma.com"/>
<param name="expire-seconds" value="300"/>
<param name="register" value="true"/>
<param name="register-transport" value="udp"/>
<param name="context" value="zadarma"/>
</gateway>
</include>
‎
‎ ‎
‎ ‎2. Utwórz plik z ustawieniami Dialplan /etc/freeswitch/dialplan/zadarma.xml

‎ ‎‎ ‎
‎
‎<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<include>
<context name="zadarma">

<extension name="unloop">
    <condition field="$${unroll_loops}" expression="^true$" />
    <condition field="${sip_looped_call}" expression="^true$">
    <action application="deflect" data="${destination_number}" />
    </condition>
</extension>

<extension name="in-zadarma">
  <condition field="destination_number" expression="^(111111)$">
  <action application="bridge" data="user/1000@$${domain}"/>
  <action application="hangup"/>
  </condition>
</extension>

<extension name="out-zadarma">
  <condition field="destination_number" expression="^(\d{10,15})$">
  <action application="bridge" data="sofia/gateway/zadarma/$1"/>
  <action application="hangup"/>
  </condition>
</extension>

<extension name="local">
  <condition field="destination_number" expression="^\d{4}$">
  <action application="answer" />
  <action application="sleep" data="1000" />
  <action application="bridge" data="user/${destination_number}@$${domain}" />
  <action application="hangup" />
  </condition>
</extension>


</context>
</include>
‎
‎ ‎
‎ ‎3. Utwórz w Freeswitch wirtualny numer 1000, do którego zostanie podłączony softphone / ‎telefon IP w celu odbioru połączeń przychodzących i wykonywania połączeń wychodzących. Edytuj ‎plik /etc/freeswitch/directory/default/1000.xml

‎ ‎‎ ‎
‎
‎<include>
 <user id="1000">
  <params>
   <param name="password" value="your_hard_pasword"/>
   <param name="vm-password" value="1000"/>
  </params>
  <variables>
   <variable name="toll_allow" value="domestic,international,local"/>
   <variable name="accountcode" value="1000"/>
   <variable name="user_context" value="zadarma"/>
   <variable name="effective_caller_id_name" value="Extension 1000"/>
   <variable name="effective_caller_id_number" value="1000"/>
   <variable name="outbound_caller_id_name" value="$${outbound_caller_name}"/>
   <variable name="outbound_caller_id_number" value="$${outbound_caller_id}"/>
   <variable name="callgroup" value="techsupport"/>
  </variables>
 </user>
</include>
‎
‎ ‎
‎ Aby Freeswitch odczytał na nowo skonfigurowane pliki, należy zastosować polecenie fs_cli -x ‎reloadxml

‎ Konfiguracja Freeswitch zakończona.