Instrukcje konfiguracji sprzętu VoIP Gigaset

1. Otwórz interfejs sieciowy telefonu.

Aby wejść w interfejs sieciowy telefonu, w pasku adresowym przeglądarki internetowej wprowadź adres IP urządzenia.

Na przykład: http://192.168.1.72 i przyciśnij Enter.

Adres IP uzyskasz, przyciskając przycisk urządzenia – jak pokazano na zdjęciu poniżej.

2. Wejdź w Telephony – Connections.

Zaznacz pole obok konta w kolumnie Active, a następnie kliknij Edit.

3. Wprowadź następujące paramery:

Name or number of connection: zadarma

Password: Twój numer SIP (na przykład 111111) z Panelu Klienta.

Username: Twój numer SIP (na przykład 111111) z Panelu Klienta

Name: Twój numer SIP (na przykład 111111) z Panelu Klienta

Domain: sip.zadarma.com

Proxy server address: sip.zadarma.com

Server of registration: sip.zadarma.com

4.Konfiguracja kierowania połączeń.

Otwórz Telephony - Number setting.

Na tej stronie możesz ustawić domyślą ścieżkę dla połączeń wychodzących (przez VoIP lub linię naziemną).

5. Zakres portów RTP to 10000-20000:

Uwaga

Łącząc się z centralą telefoniczną od Zadarma, będziesz musiał wprowadzić ustawienia numeru wewnętrznego z sekcji „Moja centrala - Numery wewnętrzne”.

Name for enter: Twój numer wewnętrzny centrali telefonicznej (na przykład 1234-100) z Panelu Klienta

Password: Twoje hasło numeru wewnętrznego centrali telefonicznej z Panelu Klienta

Username: Twój numer wewnętrzny centrali telefonicznej (na przykład 1234-100) z Panelu Klienta

Name: Twój numer wewnętrzny centrali telefonicznej (na przykład 1234-100) z Panelu Klienta

Domain: pbx.zadarma.com

Proxy server address: pbx.zadarma.com

Server of registration: pbx.zadarma.com