Instrukcje konfiguracji sprzętu VoIP Htek

1. Otwórz web-interfejs telefonu.

Otwórz zakładkę "Profile" - "Profile 1" - "Basic"

Domyślnie login i hasło, to: admin .

Wprowadź następujące dane:

Primary SIP Server: sip.zadarma.com.

Primary SIP Server: pbx.zadarma.com.

2. Następnie otwórz zakładkę "Account" - "Basic".

Wprowadź następujące dane:

Profile: Profile1

SIP User ID: Twój login SIP (Na przykład 111111) z Panelu klienta.

Authenticate ID: Twój login SIP (Na przykład 111111) z Panelu klienta.

Authenticate Password: Twoje hasło SIP, z zakładki "Konfiguracji konta SIP" Panelu klienta.

SIP User ID: Twój numer wewnętrzny centrali telefonicznej (na przykład 1234-100) z Panelu klienta.

Authenticate ID: Twój numer wewnętrzny centrali telefonicznej (na przykład 1234-100) z Paneli klienta.

Authenticate Password: Hasło numeru wewnętrznego centrali telefonicznej z Panelu klienta.