Instrukcje konfiguracji sprzętu VoIP Obihai OBi202

1. Jeśli bramka jest konfigurowana po raz pierwszy, należy wejść do web-interfejsu i sprawdzić adres IP bramki. jeśli dostęp do ustawień już jest to proszę zacząć od punktu 2.

Wybierz ***0 na telefonie podłączonym do bramki, następnie kliknij 30# wybierz 1 aby podać nowe znaczenie, wybierz 1# aby włączyć web-interfejs, wybierz 1 aby zapisać ustawienia, następnie można zakończyć wybieranie.

Teraz należy sprawdzić adres IP bramki, podnieś słuchawkę telefonu podłączonego do bramki i wybierz *** następnie wybierz 1 adres IP zostanie podyktowany. Jeśli adres IP to 0.0.0.0 należy sprawdzić czy sprzęt jest podłączony do sieci internetowej i czy działa w sieci DHCP

2. Aby otworzyć web-interfejs ustawień bramki wpisz w przeglądarce http://DEVICE_IP/ , gdzie DEVICE_IP - to adres IP twojej bramki. Aby przejść po ustawień może być potrzebny login i hasło, domyślnie to:

User: admin

Password: admin

3. Po lewej stronie wybierz kreator konfiguracji (Setup Wizard)

Wprowadź następujące dane:

ITSP A SIPProxyServer: sip.zadarma.com

ITSP A SIPProxyServer: pbx.zadarma.com

W rozdziale Voice Services wprowadź dane do zalogowania:

SP1 AuthUserName: Twój numer SIP (na przykład 111111) z Panelu Klienta

SP1 AuthPassword: Twoje hasło z Panelu Klienta

SP1 URI: Twój numer SIP (na przykład 111111)из Panelu Klienta

SP1 AuthUserName: Twój numer wewnętrzny centrali telefonicznej (na przykład 1234-100) z Panelu klienta

SP1 AuthPassword: Twoje hasło numeru wewnętrznego centrali telefonicznej z Panelu klienta

SP1 URI: Twój numer wewnętrzny centrali telefonicznej (na przykład 1234-100) z Panelu klienta

Na końcu kliknij Submit i następnie Reboot.