Analiza mowy

Aby analiza mowy działała prawidłowo należy:

  • włączyć i skonfigurować bezpłatną centralę PBX;
  • zainstalować aplikacje/oprogramowanie do dzwonienia;
  • włączyć opcje „Rozpoznaj wszystkie rozmowy” w zakładce numerów wewnętrznych;
  • wykonać kilka rozmów z rozpoznawaniem mowy.

Korzystanie z analizy mowy

1. W zakładce Szukaj można znaleźć określoną rozmowę według kilku parametrów:

  • Określ okres wyszukiwania.
  • Wybierz słowa kluczowe ze standardowego słownika lub utwórz własny słownik fraz
  • Wybierz rodzaj wyszukiwania. Możesz znaleźć połączenia, które zawierają słowa kluczowe lub wręcz przeciwnie, które nie zawierają. Możesz także wyszukiwać słowa lub frazy osobno według rozmowy klienta/pracownika.

Możesz dodać wyszukiwane parametrów, takie jak liczba lub procent przerw w rozmowie (ogólnie i oddzielnie dla klienta/pracownika), ilość lub procent ciszy w rozmowie, procent mówienia pracownika lub klienta, tempo rozmowy itp.

Po określeniu niezbędnych parametrów klikamy „Znajdź połączenia”, poniżej pojawi się wynik wyszukiwania, rozmowy z transkrypcjami oraz możliwość odsłuchania nagrania.

Speech Analytics Zadarma

2. Zakładka Statystyki. Tutaj możesz tworzyć wykresy dla wszystkich dostępnych parametrów analizy połączeń.

Speech Analytics Zadarma

3. Możesz tworzyć słowniki i szablony ocen w zakładce Ustawienia. Stwórz swój własny słownik słów i fraz, z których będziesz korzystać przy wyszukiwaniu.

Speech Analytics Zadarma

Szablony ocen przydadzą się do zrozumienia, jak często w rozmowie spotyka się ten zestaw słów, długie przerwy lub przerywanie klientowi. Na przykład możesz dostosować ocenę szybkości mowy operatora - po prostu wybierz ocenę dla szybkiej lub wolnej rozmowy. Połączenie jest oceniane po zakończeniu rozpoznawania mowy. W celu oceny w momencie zakończenia połączenia szablon musi być już utworzony. W ustawieniach raportu dodaj Ocenę jako wiersz lub kolumnę w raporcie.

Speech Analytics Zadarma

4. W zakładce Raporty możesz skonfigurować automatyczne generowanie raportów. Możesz skonfigurować potrzebne raporty z wybranymi parametrami raz, aby nie robić tego za każdym razem.

Speech Analytics Zadarma

Przykład raportu

Speech Analytics Zadarma