Integracja z Zendesk

Integracja darmowej wirtualnej centrali telefonicznej Zadarma z Zendesk działa bez dodatkowych modułów i pośredników co pozwala na uzyskanie maksymalnej jakości i niezawodności połączeń.

Integracja Zadarma-Zendesk absolutnie bezpłatna.

Funkcje integracji:
  • Wykonanie połączenia z Zendesk w jedno kliknięcie.
  • Karta klienta, wyświetlająca się przy połączeniach przychodzących i wychodzących.
  • Integracja statystyk połączeń i nagrywania rozmów. Możliwość odsłuchania nagrania rozmowy bezpośrednio z Zendesk.
Zalety centrali telefonicznej Zadarma:
Podłączyć centralę telefoniczną bezpłatnie
Instrukcja konfiguracji

1.Dla integracji wirtualnej centrali telefonicznej Zadarma i Zendesk powinni być spełnione następne warunki:

  • W Zendesk powinien być włączony dostęp do tokena lub utworzony token.
  • W Zendesk integracja dostępna tylko dla Talk - Partner Edition.
  • Typ twojego konta Zendesk powinien być jako Agent lub Administrator.
  • Utworzona i skonfigurowana centrala telefoniczna Zadarma. Minimalna ilość ustawień: utworzone numery wewnętrzne, od 1 do 50 (każdemu pracownikowi po wewnętrznemu numerowi), za potrzeby - włączona funkcja nagrywania rozmów w ustawieniach numera wewnętrznego (Nagrywanie rozmów w chmurze), utworzony domyślny scenariusz połączeń przychodzących “bez naciskania” pod zakładką Moja centrala - Połączenie przychodzące i menu głosowe.
  • Na numerach wewnętrznych centrali telefonicznej powinien być skonfigurowany sprzęt do przyjmowania i wykonywania połączeń, na przykład telefon IP lub aplikacja, lub włączona usługa przekierowania połączeń (odpłatnie).

2. W Zendesk w zakładce ustawień (Admin) - Marketplace w polu wprowadź Zadarma, kliknij na ikonę Zadarma VOIP client, następnie Install i potwierdź zainstalowanie przyciskiem Install, na następnej stronie wybierz również Install.

W Zendesk w zakładce Ustawienia, rozdział Kanały następnie wybierz API. Włącz "Dostęp do tokena" dodaj token i zapisz, token również trzeba będzie zaznaczyć w panelu klienta Zadarma.

3. W panelu klienta Zadarma otwórz zakładkę “Ustawienia - API i integrację” i wybierz Zendesk, następnie "włącz integrację".

Na kolejnej stronie wprowadź następujące dane:

Adres СRM - Twoja domena Zendesk

Login - email rejestracyjny Zendesk

Token - token API Zendesk

Następnie kliknij "Aktywować integrację"

Na stronie ustawień integracji powinieneś dla każdego pracownika Zendesk zaznaczyć wewnętrzny numer centrali telefonicznej Zadarma i wcisnąć przycisk “Zapisz”.

Integracja centrali telefonicznej Zadarma i Zendesk pomyślnie skonfigurowana.

4. W Zendesk w prawym górnym rogu strony jest dostępny web-telefon (z logo Zadarma) do odbierania i wykonywania połączeń. Przy pierwszym połączeniu należy zezwolić dostęp do mikrofonu lub sprzętu audio w wyświetlonym komunikacie w Twojej przeglądarce. Połączenia przychodzące od klientów Zendesk w przetwarzane są w zgłoszenia, w jakich będzie dostępna informacja o połączeniach, nagranie rozmowy oraz przycisk umożliwiający połączenie wychodzące do klienta.