Integracja centrali telefonicznej Zadarma i Salesforce CRM

Instrukcję konfiguracji / Salesforce
Instrukcja konfiguracji

Integracja darmowej wirtualnej Centrali telefonicznej Zadarma z Salesforce CRM działa bez dodatkowych modułów i pośredników co pozwala na uzyskanie maksymalnej jakości i niezawodności połączeń.

Integracja Zadarma-Salesforce CRM absolutnie bezpłatna.

Funkcje integracji:
 • Wykonanie połączenia w Salesforce CRM w jedno kliknięcie.
 • Karta klienta, wyświetlająca się przy połączeniach przychodzących i wychodzących.
 • Integracja statystyki połączeń i nagrywania rozmów. Możliwość odsłuchania nagrania rozmowy bezpośrednio z Salesforce CRM.
 • Automatyczne tworzenie leadów (leads) przy połączeniach przychodzących od nieznanych numerów oraz przy wychodzących na nowe numery.
Zalety serwisu Zadarma:
 • Całkowicie bezpłatna Wirtualna centrala PBX , konfiguracja w ciągu 5 min.
 • Pakiety taryfowe dla korzystnych rozmów we wszystkich kierunkach
 • Wielokanałowe numery w 100 krajach świata (stacjonarne, komórkowe, infolinia 800)
 • Dodatkowe funkcję: przeniesienie numerów od innego operatora, calltracking, widgety na stronę, wideokonferencja
 • Maksymalna jakość i niezawodność (15 lat doświadczenia, data center w 5 krajach, wsparcie 24/7)
Podłącz centralę telefoniczną bezpłatne
Instrukcja konfiguracji

1. Dla integracji wirtualnej centrali telefonicznej Zadarma i Salesforce CRM powinni być spełnione następne warunki:

 • Twoje konto w Salesforce powinno być typu Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, lub Developer Editions.
 • Utworzona i skonfigurowana centrala telefoniczna Zadarma. Minimalna ilość ustawień: utworzone numery wewnętrzne, od 1 do 50 (każdemu pracownikowi po wewnętrznemu numerowi), dodatkowo - włączona funkcja nagrywania rozmów w ustawieniach numeru wewnętrznego (Nagrywanie rozmów w chmurze), utworzony domyślny scenariusz połączeń przychodzących “bez wciskania” pod zakładką Moja centrala - Połączenia przychodzące i menu głosowe.
 • Połączenia w przeglądarce są obsługiwane we wszystkich przeglądarkach z wyjątkiem Safari, Internet Explorer i Microsoft Edge
 • W przypadku korzystania z połączeń za pomocą funkcji callback, numery wewnętrzne centrali muszą mieć skonfigurowane aplikacje/programy do odbierania połączeń (zalecamy Zadarma dla Windows, iOS, Android) lub konfigurację telefonów IP. Możesz także włączyć przekierowanie połączeń na inny numer (usługa płatna).
 • Na swoim koncie Zadarma powinni być utworzone klucze autoryzacji API, dostać klucze możesz pod zakładką Ustawienia - API i integrację, wciśnij przycisk “Otrzymać klucze” na Twoją skrzynkę zostanie wysłane powiadomienia w celu potwierdzenia.

2. Pod kontem osobistym Zadarma przejdź do podstrony “Ustawienia - API i integracje” i wybierz Salesforce i kliknij "Włącz integrację" gdzie następnie będzie wygenerowany Socket Key i trzeba wybrać przycisk "Przejdź do instalowania"

Na następnej stronie zaznacz pole wyboru potwierdzające przyznanie aplikacji dostępu i kliknij „Kontynuuj”

Na następnej stronie potwierdź dostęp do konta i kliknij "Dalej"

W prawym górnym rogu, w menu aplikacji wybierz Zadarma i otwórz zakładkę Zadarma Settings

Twoje klucze API są wyświetlane na koncie osobistym Zadarma w sekcji „Ustawienia - API i integracje”, skopiuj klucze z parametrów Key: Secret: и Socket Key: do odpowiednich pól w Ustawienia aplikacji integracji Salesforce CRM i kliknij Zapisz.

Key => Klucz dostępu

Secret => Tajny klucz

Socket Key => Socket Key

Na stronie Zadarma Settings należy przypisać numery wewnętrzne PBX użytkownikom Salesforce CRM i wybrać tryb pracy WebRTC (Połączenia bezpośrednio z przeglądarki) lub Callback, w którym połączenie wychodzące zostanie zainicjowane przez oddzwonienie na numer wewnętrzny centrali, na którym należy skonfigurować softphone lub telefon IP. Możesz także włączyć automatyczne generowanie leadów dla połączeń przychodzących z nieznanych numerów lub dla połączeń wychodzących na nieznane numery. Zapisz swoje ustawienia.

Dla pracy przez WebRTC zalecamy używanie przeglądarek Chrome, Firefox.

Integracja centrali telefonicznej Zadarma i Salesforce CRM pomyślnie skonfigurowana.

3. W celu wykonania połączenia z Salesforce CRM po prostu kliknij na przycisk z numerem telefonu lub po prostu wpisz numer na web-telefonie.

Przy połączeniu przychodzącym i wychodzącym zobaczysz powiadomienie na web-telefonie. Jeżeli numer klienta był już zapisany w Salesforce CRM zobaczysz powiadomienie z numerem telefonu oraz danymi tego klienta.