Integracja centrali telefonicznej Zadarma i Salesforce CRM

Instrukcję konfiguracji / Salesforce
Instrukcja konfiguracji

Integracja darmowej wirtualnej Centrali telefonicznej Zadarma z Salesforce CRM działa bez dodatkowych modułów i pośredników co pozwala na uzyskanie maksymalnej jakości i niezawodności połączeń.

Integracja Zadarma-Salesforce CRM absolutnie bezpłatna.

Funkcje integracji:
  • Wykonanie połączenia w Salesforce CRM w jedno kliknięcie.
  • Karta klienta, wyświetlająca się przy połączeniach przychodzących i wychodzących.
  • Integracja statystyki połączeń i nagrywania rozmów. Możliwość odsłuchania nagrania rozmowy bezpośrednio z Salesforce CRM.
  • Automatyczne tworzenie leadów (leads) przy połączeniach przychodzących od nieznanych numerów oraz przy wychodzących na nowe numery.
Zalety centrali telefonicznej Zadarma:
Podłączyć centralę telefoniczną bezpłatne
Instrukcja konfiguracji

1. Dla integracji wirtualnej centrali telefonicznej Zadarma i Salesforce CRM powinni być spełnione następne warunki:

  • Twoje konto w Salesforce powinno być typu Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, lub Developer Editions. Typ interfejsu Classic (Lightning będzie dostępny wkrótce)
  • Utworzona i skonfigurowana centrala telefoniczna Zadarma. Minimalna ilość ustawień: utworzone numery wewnętrzne, od 1 do 50 (każdemu pracownikowi po wewnętrznemu numerowi), za potrzeby - włączona funkcja nagrywania rozmów w ustawieniach numera wewnętrznego (Nagrywanie rozmów w chmurze), utworzony domyślny scenariusz połączeń przychodzących “bez naciskania” pod zakładką Moja centrala - Połączenie przychodzące i menu głosowe.
  • Na numerach wewnętrznych centrali telefonicznej powinien być skonfigurowany sprzęt do przyjmowania i wykonywania połączeń, na przykład telefon-IP, lub włączona usługa przekierowania połączeń (odpłatnie).
  • Na swoim koncie Zadarma powinni być utworzone klucze autoryzacji API, dostać klucze możesz pod zakładką Ustawienia - API i integrację, wciśnij przycisk “Otrzymać klucze” na Twoją skrzynkę zostanie wysłane powiadomienia w celu potwierdzenia.

2. Pod kontem osobistym Zadarma przejdź do podstrony “Ustawienia - API i integracje” i wybierz Salesforce i kliknij "Włącz integrację"

Wybierz wariant istalacji modulu integracji: dla jednego użytkownika, dla wszystkich lub dla niektórych użytkowników, następnie kliknij "Zainstaluj"

Na następnej stronie potwierdź dostęp do konta i kliknij "Dalej"

W prawym górnym rogu, w menu aplikacji wybierz Zadarma i otwórz zakładkę Zadarma Settings

Na koncie osobistym Zadarma pod zakładką "Ustawienia - API i integrację" wyświetlone są klucze API, kopiuj swoje klucze w parametrach Key: oraz Secret: wpisz w potrzebne pola w ustawieniach integracji Salesforce CRM i kliknij "Zapisz". Następnie pod zakładką Zadarma Settings powinieneś dla każdego pracownika Salesforce CRM zaznaczyć wewnętrzny numer centrali telefonicznej Zadarma oraz zaznaczyć odpowiedzialnego pracownika domyślnie, dodatkowo można włączyć automatyczne tworzenie leadów (leads) przy połączeniu przychodzącym z numerów nieznanych i wychodzącym na nowe numery.

W prawym górnym rogu otwórz zakładkę Ustawienia, w polu wyszukiwania wpisz Call Center i następnie wybierz Call Center, kliknij "Dalej", naprzeciwko Zadarma Call Center kliknij "Edytuj", na następnej stronie "Zapisz", później wybierz "Zarządzaj użytkownikami call center" i dalej "Dodaj użytkowników", wybierz "Szukaj" na liście użytkowników i wybierz tych osób, które powinni korzystać z telefonii i zapisz przyciskiem "Dodaj do Call Center"

Integracja centrali telefonicznej Zadarma i Salesforce CRM pomyślnie skonfigurowana.

3. W celu wykonania połączenia z Salesforce CRM po prostu kliknij na przycisk z numerem telefonu lub po prostu wpisz numer na web-telefonie.

Przy połączeniu przychodzącym i wychodzącym zobaczysz powiadomienie na web-telefonie. Jeżeli numer klienta był już zapisany w Salesforce CRM zobaczysz powiadomienie z numerem telefonu oraz danymi tego klienta.