Integracja centrali telefonicznej Zadarma i Zoho CRM

Integracja darmowej wirtualnej Centrali telefonicznej Zadarma z Zoho CRM działa bez dodatkowych modułów i pośredników co pozwala na uzyskanie maksymalnej jakości i niezawodności połączeń.

Integracja Zadarma-Zoho CRM absolutnie bezpłatna.

Funkcje integracji:
  • Wykonanie połączenia w Zoho CRM w jedno kliknięcie.
  • Karta klienta, wyświetlająca się przy połączeniach przychodzących i wychodzących.
  • Integracja statystyki połączeń i nagrywania rozmów. Możliwość odsłuchania nagrania rozmowy bezpośrednio z Zoho CRM.
  • Połączenia od klientów są kierowane automatycznie na przywiązanego temu klientowi menadżera, jeżeli jest on zajęty - połączenia kierowane na wolnego menadżera.
Zalety centrali telefonicznej Zadarma:
Podłączyć centralę telefoniczną bezpłatne
Instrukcja konfiguracji

1. Dla integracji wirtualnej centrali telefonicznej Zadarma i Zoho CRM powinni być spełnione następne warunki:

  • Typ twojego konta w Zoho CRM powinien być Standard, Professional, Enterprise, Ultimate, lub Trial version. Integracje niedostępna przy koncie rodzaju Free.
  • Utworzona i skonfigurowana centrala telefoniczna Zadarma. Minimalna ilość ustawień: utworzone numery wewnętrzne, od 1 do 50 (każdemu pracownikowi po wewnętrznemu numerowi), dodatkowo - włączona funkcja nagrywania rozmów w ustawieniach numeru wewnętrznego (Nagrywanie rozmów w chmurze), utworzony domyślny scenariusz połączeń przychodzących “bez wciskania” pod zakładką Moja centrala - Połączenia przychodzące i menu głosowe.
  • Na numerach wewnętrznych centrali telefonicznej powinien być skonfigurowany sprzęt do przyjmowania i wykonywania połączeń, na przykład telefon-IP, lub włączona usługa przekierowania połączeń (odpłatnie).

2. Pod kontem osobistym Zadarma przejdź do podstrony “Ustawienia - API i integracje” i wybierz ZOHO CRM i kliknij "Włącz integrację"

Na następnej stronie zaloguj się do konta Zoho CRM.

Potwierdź dostęp do konta Zoho CRM przyciskiem "Akceptuj".

Zostanie wyświetlona wiadomość "Integracja z Zoho CRM domyślnie zakończona."

Na stronie ustawień integracji powinieneś dla każdego pracownika Zoho CRM utworzyć wewnętrzny numer centrali telefonicznej Zadarma i wcisnąć przycisk “Zapisz”.

Integracja centrali telefonicznej Zadarma i Zoho CRM pomyślnie skonfigurowana.

3. W celu wykonania połączenia z Zoho CRM po prostu kliknij na przycisk z numerem telefonu. .

Przy połączeniu przychodzącym i wychodzącym w prawym dolnym rogu strony zobaczysz powiadomienie z numerem telefonu oraz danymi klienta, jaki zapisany w Zoho CRM. W powiadomieniu zobaczysz dane klienta, jeżeli numer nie był zapisany będzie dostępny przycisk dodania numeru do listy kontaktów lub dodania do istniejącego.

W trakcie połączenia w powiadomieniu wyświetlony jest numer klienta, do którego wykonujesz połączenie lub który dzwoni do ciebie, przywiązany menadżer do tego kontaktu, czas trwania rozmowy, dodatkowo dostępne pole dla komentarza, żeby w trakcie połączenia dodać opis/komentarz do rozmowy.

Po zakończeniu połączenia w powiadomieniu wyświetlony zostanie całkowity czas rozmowy i opcję następnej pracy z kontaktem: utworzenie zamówionego połączenia zwrotnego, utworzenie wydarzenia lub zadania.

1. Połączenie - utworzenie zamówionego połączenia zwrotnego. Na przykład zadzwoniłeś do klienta, jaki nie może w tej chwili rozmawiać, poprosił oddzwonić do niego za 3,5 godziny, w powiadomieniu należy kliknąć "Połączenie" następnie podać temat rozmowy, datę i godzinę i kliknij "Zapisz".

O podanej godzinie w Zoho CRM wyświetlony zostanie komunikat o tym, że trzeba oddzwonić do klienta, dla wykonania połączenia trzeba będzie tylko kliknąć na przycisk "Połączenie".

2. Wydarzenie - utwórz wydarzenie na podstawie połączenia, dodaj uczestników i godzinę.

3. Zadanie - na podstawie połączenia można szybko i wygodnie dodać zadanie w Zoho CRM.