Integracja centrali telefonicznej Zadarma i Zoho

Integracja darmowej wirtualnej Centrali telefonicznej Zadarma z Zoho działa bez dodatkowych modułów i pośredników co pozwala na uzyskanie maksymalnej jakości i niezawodności połączeń.

Integracja Zadarma-Zoho absolutnie bezpłatna.

Funkcje integracji:
 • Wykonanie połączenia w Zoho w jedno kliknięcie.
 • Karta klienta, wyświetlająca się przy połączeniach przychodzących i wychodzących.
 • Integracja statystyki połączeń i nagrywania rozmów. Możliwość odsłuchania nagrania rozmowy bezpośrednio z Zoho.
 • Połączenia od klientów są kierowane automatycznie na przywiązanego temu klientowi menadżera, jeżeli jest on zajęty - połączenia kierowane na wolnego menadżera.
Zalety centrali telefonicznej Zadarma:
Podłączyć centralę telefoniczną bezpłatne
Instrukcja konfiguracji

1. Dla integracji wirtualnej centrali telefonicznej Zadarma i Zoho powinni być spełnione następne warunki:

 • Typ twojego konta w Zoho powinien być Standard, Professional, Enterprise, Ultimate, lub Trial version. Integracje niedostępna przy koncie rodzaju Free.
 • Przejdź do ZohoCRM -> Ustawienia -> Telefonia -> kliknij „Włącz PhoneBridge”, jeśli ta opcja jest wyświetlona.
 • Utworzona i skonfigurowana centrala telefoniczna Zadarma. Minimalna ilość ustawień: utworzone numery wewnętrzne, od 1 do 50 (każdemu pracownikowi po wewnętrznemu numerowi), dodatkowo - włączona funkcja nagrywania rozmów w ustawieniach numeru wewnętrznego (Nagrywanie rozmów w chmurze), utworzony domyślny scenariusz połączeń przychodzących “bez wciskania” pod zakładką Moja centrala - Połączenia przychodzące i menu głosowe.
 • Na numerach wewnętrznych centrali telefonicznej powinien być skonfigurowany sprzęt do przyjmowania i wykonywania połączeń, na przykład telefon-IP, lub włączona usługa przekierowania połączeń (odpłatnie).

2. Pod kontem osobistym Zadarma przejdź do podstrony “Ustawienia - API i integracje” i wybierz ZOHO i kliknij "Włącz integrację"

Na następnej stronie zaloguj się do konta Zoho.

Potwierdź dostęp do konta Zoho przyciskiem "Akceptuj".

Zostanie wyświetlona wiadomość "Integracja z Zoho domyślnie zakończona."

Na stronie ustawień integracji powinieneś dla każdego pracownika Zoho utworzyć wewnętrzny numer centrali telefonicznej Zadarma i wcisnąć przycisk “Zapisz”.

Integracja centrali telefonicznej Zadarma i Zoho pomyślnie skonfigurowana.

3. W celu wykonania połączenia z Zoho po prostu kliknij na przycisk z numerem telefonu. .

Przy połączeniu przychodzącym i wychodzącym w prawym dolnym rogu strony zobaczysz powiadomienie z numerem telefonu oraz danymi klienta, jaki zapisany w Zoho. W powiadomieniu zobaczysz dane klienta, jeżeli numer nie był zapisany będzie dostępny przycisk dodania numeru do listy kontaktów lub dodania do istniejącego.

W trakcie połączenia w powiadomieniu wyświetlony jest numer klienta, do którego wykonujesz połączenie lub który dzwoni do ciebie, przywiązany menadżer do tego kontaktu, czas trwania rozmowy, dodatkowo dostępne pole dla komentarza, żeby w trakcie połączenia dodać opis/komentarz do rozmowy.

Po zakończeniu połączenia w powiadomieniu wyświetlony zostanie całkowity czas rozmowy i opcję następnej pracy z kontaktem: utworzenie zamówionego połączenia zwrotnego, utworzenie wydarzenia lub zadania.

1. Połączenie - utworzenie zamówionego połączenia zwrotnego. Na przykład zadzwoniłeś do klienta, jaki nie może w tej chwili rozmawiać, poprosił oddzwonić do niego za 3,5 godziny, w powiadomieniu należy kliknąć "Połączenie" następnie podać temat rozmowy, datę i godzinę i kliknij "Zapisz".

O podanej godzinie w Zoho wyświetlony zostanie komunikat o tym, że trzeba oddzwonić do klienta, dla wykonania połączenia trzeba będzie tylko kliknąć na przycisk "Połączenie".

2. Wydarzenie - utwórz wydarzenie na podstawie połączenia, dodaj uczestników i godzinę.

3. Zadanie - na podstawie połączenia można szybko i wygodnie dodać zadanie w Zoho.

Przejście z Zoho v2 na v3
 1. Wyłącz integrację z centralą Zadarma PBX w zakładce Ustawienia -> Integracje i API;
 2. Przejdź do ZohoCRM -> Ustawienia -> Telefonia -> kliknij "Włącz PhoneBridge", jeśli opcja jest wyświetlona;
 3. Włącz ponownie integrację Zadarma - Zoho PhoneBridge.
 4. Jeśli Twoje konto to Zoho One, musisz wykonać następujące czynności: Zoho one -> Ustawienia -> Kanały telefonii -> Znajdź i zainstaluj Zadarma