Eye Beam

1. Podczas pierwszego uruchomienia Eyebeam w otwartym oknie musisz dodać konto. W tym celu kliknij „Add”.

2. Wprowadź następujące ustawienia:

Display Name: 111111

User Name: Twój numer SIP (na przykład 111111) z Panelu Klienta

Password:  Hasło Twojego numeru SIP z Panelu Klienta

Domain: sip.zadarma.com

Kliknij „OK”.

3. Konto zostało dodane. Kliknij „Close”.

4. Rejestracja zakończyła się pomyślnie. Możesz wykonywać połączenia.

Zwróć uwagę

Łącząc się z centralą telefoniczną od Zadarma, będziesz musiał wprowadzić ustawienia numeru wewnętrznego z sekcji „Moja centrala - Numery wewnętrzne”:

User Name:  Twój numer wewnętrzny centrali telefonicznej (na przykład 1234-100) z Panelu Klienta

Password:  Hasło Twojego numeru wewnętrznego centrali telefonicznej z Panelu Klienta

Domain: pbx.zadarma.com