Integracja z Zapier

Zapier to narzędzie do integracji wszystkiego ze wszystkim. Ta platforma umożliwia różnym aplikacjom internetowym integracje ze sobą.

Funkcje integracji:

  • Integracja ze wszystkimi powiadomieniami o połączeniach przychodzących/wychodzących - rozpoczęcie, odebranie, zakończenie połączenia, nieodebrane;
  • Integracja nagrań rozmów;
  • Możliwość dostosowania połączeń zwrotnych z różnych aplikacji dostępnych w Zapier.
  • Dodano przesyłanie przychodzących wiadomości SMS.

Funkcje integracji z CRM Zadarma

  • Tworzenie nowego i aktualizowanie istniejącego leada;
  • Tworzenie nowego i aktualizacja istniejącego klienta;
  • Dodawanie informacji do feedu;
  • Dodanie nowego i aktualizacja istniejącego zadania;

1. Na swoim koncie Zadarma przejdź do zakładki „Ustawienia - Integracje i API”, wybierz integrację z usługą Zapier i kliknij przycisk Włącz.

2. Skopiuj API Token, klikając przycisk Kopiuj, będzie on potrzebny do integracji z Zapier.

3. Zaloguj się na swoje konto na https://zapier.com/ i przejdź do zakładki Dashboard, kliknij przycisk ”Create Zap+”.

4. Wpisz Zadarma w pasku wyszukiwania, a następnie kliknij aplikację.

5. W ustawieniach wybierz zdarzenie, na którym zadziała aplikacja, np. Notify Missed (powiadomienie o nieodebranym połączeniu przychodzącym w wirtualnej centrali PBX).

6. W kolejnym kroku dodaj konto, kliknij przycisk Sign in i wprowadź API Token z konta osobistego Zadarma, który skopiowałeś wcześniej wg instrukcji i kliknij Yes.

7. Na tej stronie należy kliknąć Test trigger

8. W zakładce Actions należy wybrać aplikację, która będzie używana po otrzymaniu powiadomienia z wirtualnej centrali, np. wybierz Gmail i akcje - wysłanie e-mailu.

9. Na następnej stronie należy zalogować się na swoje konto Gmail, z którego zostanie wysłany e-mail i kliknąć Continue.

10. Wpisz adres e-mail, na który zostanie wysłany email, temat, treść wiadomości i inne niezbędne parametry.

11. Aby przetestować, kliknij przycisk Test & Continue, a następnie, aby zapisać zmiany, kliknij przycisk Publish Zap

Konfiguracja jest zakończona, nieodebrane połączenie przychodzące w wirtualnej centrali PBX uruchomi akcję wysłania emailu na określony adres e-mail, możesz także skonfigurować dowolną inną akcję w Gmailu lub w jednej z pozostałych 5000 dostępnych aplikacji, takich jak Google Calendar, Microsoft Teams, Slack, Facebook Messenger, Twitter, Discord i innych, pełna lista aplikacji dostępna jest tutaj https://zapier.com/apps