Instrukcje konfiguracji sprzętu VoIP Yate

Przykład konfiguracji Yate w celu podłączenia do Zadarma.

‎ Dane przedstawione w przykładzie:

‎ ‎
  ‎ ‎
 • 111111: Twój numer SIP z Panelu Klienta.
 • ‎ ‎
 • Password: Twoje hasło numeru SIP z zakładki "Konfiguracji konta SIP" ‎‎w Panelu Klienta.
 • ‎ ‎
 • 100: Wewnętrzny numer Yate, do którego podłączany ‎jest ię softphone / telefon IP w celu odbierania połączeń przychodzących i wykonywania połączeń ‎wychodzących.
 • ‎ ‎
‎ ‎1.Edytuj plik /usr/local/etc/yate/accfile.conf

‎ ‎‎ ‎
‎
‎[zadarma]
enabled=yes
protocol=sip
number=111111
username=111111
authname=111111
password=Password
registrar=sip.zadarma.com
domain=sip.zadarma.com
interval=120
‎
‎ ‎
‎ ‎2. Edytuj plik z ustawieniami Dialplan /usr/local/etc/yate/regexroute.conf

‎ ‎‎ ‎
‎
‎;Inbound route

^111111$=return;called=100  

;Outbound route

^...$=return 
^\(.*\)$=sip/sip:\1;line=zadarma;caller
‎
‎ ‎
‎ ‎3. Utwórz w Yate wirtualny numer 100, do którego zostanie podłączony softphone / ‎telefon IP w celu odbioru połączeń przychodzących i wykonywania połączeń wychodzących. Edytuj ‎plik /usr/local/etc/yate/regfile.conf

‎ ‎‎ ‎
‎
‎[100]
password=password
‎
‎ ‎
‎ Konfiguracja Yate zakończona.