Integracja centrali telefonicznej Zadarma i HubSpot

Integracja bezpłatnej centrali telefonicznej Zadarma z HubSpot pracuje bez dodatkowych modułów i pośredników, zapewniając maksymalną jakość i niezawodność połączeń.

Integracja Zadarma-HubSpot absolutnie bezpłatna.

Funkcje integracji:
 • Wykonywanie połączeń z HubSpot w jedno kliknięcie.
 • Karta klienta, wyświetlająca się przy połączeniu przychodzącym
 • Integracja statystyk i nagrywania połączeń. Możliwość odsłuchania nagrania rozmowy bezpośrednio z HubSpot
 • Połączenia od klientów są kierowane automatycznie na odpowiedzialnego temu klientowi menadżera.
 • Wyświetlenie imienia klienta na Twoim telefonie-IP przy przychodzącym połączeniu.
 • Tworzenie wideokonferencji z ticketa HubSpot.
Zalety serwisu Zadarma:
 • Całkowicie bezpłatna Wirtualna centrala PBX , konfiguracja w ciągu 5 min.
 • Pakiety taryfowe dla korzystnych rozmów we wszystkich kierunkach
 • Wielokanałowe numery w 100 krajach świata (stacjonarne, komórkowe, infolinia 800)
 • Dodatkowe funkcję: przeniesienie numerów od innego operatora, calltracking, widgety na stronę, wideokonferencja
 • Maksymalna jakość i niezawodność (13 lat doświadczenia, data center w 5 krajach, wsparcie 24/7)
Podłącz centralę telefoniczną bezpłatne
Instrukcja konfiguracji

1. Dla integracji wirtualnej centrali telefonicznej Zadarma i HubSpot powinni być spełnione następne warunki:

 • Utworzona i skonfigurowana centrala telefoniczna Zadarma. Minimalna ilość ustawień: utworzone numery wewnętrzne, od 1 do 50 (każdemu pracownikowi po wewnętrznemu numerowi), dodatkowo - włączona funkcja nagrywania rozmów w ustawieniach numera wewnętrznego (Nagrywanie rozmów w chmurze), utworzony domyślny scenariusz połączeń przychodzących “Bez wciskania” pod zakładką Moja centrala - Połączenia przychodzące i menu głosowe.
 • Na numerach wewnętrznych centrali telefonicznej powinien być skonfigurowany sprzęt do przyjmowania i wykonywania połączeń, na przykład telefon-IP, lub włączona usługa przekierowania połączeń (odpłatnie).
 • 2. W Panelu klienta Zadarma przejdź do zakładki „Ustawienia - API i integracje”, wybierz HubSpot i kliknij przycisk „Włącz integrację”, następnie otworzy się strona HubSpot na której trzeba zezwolić na dostęp wybierając Grant Access.

  Na następnej stronie należy przypisać numery wewnętrzne PBX użytkownikom HubSpot, a następnie kliknąć przycisk „Zapisz”. Dla każdego użytkownika zostanie wygenerowany token, który należy wprowadzić do HubSpot podczas pierwszego połączenia wychodzącego.

  3. Aby nawiązać połączenie wychodzące z HubSpot, otwórz kontakt klienta, kliknij przycisk Call, a następnie Call from browser. Przy pierwszym połączeniu należy wprowadzić token użytkownika w wyskakującym oknie i kliknąć Submit. Zostanie zainicjowane połączenie zwrotne na numer wewnętrzny użytkownika HubSpot, po odpowiedzi zostanie nawiązane połączenie z numerem klienta.

  Uwaga: w przypadku użytkowników Hubspot, którzy utworzyli CRM od 2020 r., funkcja wywoływania z CRM jest dostępna tylko wtedy, gdy SalesHub lub ServiceHub jest podłączony. Wszystkie inne funkcje integracji działają niezależnie od wszystkich użytkowników.

  Integracja centrali telefonicznej Zadarma i HuSpot pomyślnie skonfigurowana.

  W przypadku połączenia przychodzącego lub wychodzącego w HubSpot zostanie utworzone zgłoszenie (ticket), w którym po zakończeniu połączenia pojawi się nagranie połączenia.

  Możesz utworzyć wideokonferencję Zadarma z ticketa HubSpot, klikając przycisk „Meet” w sekcji "What are you meeting about?" wprowadź nazwę spotkania, wybierz datę i godzinę wydarzenia, następnie kliknij przycisk Konferencja i wybierz Zadarma, w opisie wydarzenia pojawi się link do wideokonferencji, kliknij „Zapisz”.

Jeśli masz wielu pracowników, domyślnie nie każdy będzie mógł tworzyć konferencje, ale tylko ci Organizatorzy, którzy są w bezpłatnym pakiecie.

System domyślnie pozwala pierwszym użytkownikom HubSpot na tworzenie konferencji, ale możesz ich ponownie przypisać na tej stronie.

Jeśli potrzebujesz większej liczby pracowników-organizatorów konferencji, zalecamy wybór pakietu taryfowego.


 • 1 organizator i pokój do 10 uczestników - dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników.
 • 2 organizatorzy i pokoje na 20 uczestników - dla użytkowników regularnie doładowujących konto (min. raz na 6 miesięcy).
 • 5 organizatorów i pokoi na 50 uczestników + transmisja Youtube - dla taryfy "Dla biura".
 • 10 organizatorów i pokoi na 100 uczestników + transmisja Youtube - dla taryfy "Dla firm".