20.11.2019
faq-pbx

Wszystkie firmy mają jeden podstawowy problem. Niezbędne jest zarządzanie komunikacją, połączeniami przychodzącymi i wychodzącymi, czy to zespołem obsługi klienta, sprzedaży, czy jakiegokolwiek innego działu. Systemem zarządzającym właśnie jest centrala telefoniczna PBX.

Co to jest centrala PBX

Zanim przejdziemy dalej, musimy położyć fundamenty i zdefiniować, czym tak naprawdę jest centrala telefoniczna. Dalekie od bycia nowoczesnym wynalazkiem, jej istnienie sięga początków samej telefonii pod koniec XIX i na początku XX wieku. W szczególności wynalazcą tego rozwiązania był Tivadar Puskás, pracownik Thomasa Alvy Edisona w 1877 r. Pierwotnie stosowane centrale telefoniczne obsługiwane ręcznie (pracownicy centrali zestawiali połączenia, wtykając kable w odpowiednie gniazda centrali) określane były jako PMBX (ang. private manual branch exchange). Ręczne centrale zostały stopniowo zastąpione centralami elektromechanicznymi, a następnie elektronicznymi centralami PABX (ang. private automatic branch exchange). Dziś centrale PMBX są rzadko spotykane. Nazwa PABX jest używana wymiennie z PBX.

Kiedy pojawiły się centrale telefoniczne dla firm?

Przy korzystaniu prywatnym w twoim domu nie potrzebujesz więcej niż telefonu, aby zadzwonić do innego punktu kontaktowego, ale firmy mają szersze potrzeby. To wtedy powstają prywatne centrale telefoniczne, które znamy jako centrale telefoniczne dla firm. Określany również jako PABX, jest definiowany jako prywatny oddział automatycznego przełączania, który umożliwia podłączanie różnych obszarów za pomocą urządzeń telefonicznych, oprócz obsługi połączeń telefonicznych za pośrednictwem linii lub łączy publicznych operatorów telefonicznych.

Oznacza to, że chociaż publiczna centrala łączy użytkowników za pośrednictwem infrastruktury, węzłów i sieci, korporacyjna centrala telefoniczna przypomina „podsieć”, która odbiera połączenia i jest w stanie zarządzać nimi lub, przeciwnie, każdy użytkownik firmy może wykonać połączenie, a wszystko jest zunifikowane pod tym samym numerem telefonu. Aby zidentyfikować każdego użytkownika, wymyślono termin Extension (numer wewnętrzny), który wciąż jest zakresem numeracji głównej linii firmy w celu identyfikacji każdego oddziału.

Jak linia telefoniczna łączy się z centralą?

W rzeczywistości zarówno publiczne centrale telefoniczne, jak i prywatne centrale telefoniczne działają w podobny sposób. W przypadku publicznych sieci należy zawrzeć umowę z operatorem telefonicznym, który daje nam dostęp do sieci w celu wykonywania i odbierania połączeń - i obecnie połączenia z Internetem. W przypadku prywatnych central telefonicznych, chociaż konieczne jest posiadanie numeru telefonu, musimy wybrać usługę lub narzędzie, które pozwala nam prywatnie zarządzać wewnętrzną siecią telefoniczną firmy. Obecnie centrale PBX są zastępowane przez centrale IP (nie wymagają one linii telefonicznych, tylko szerokopasmowych łączy internetowych), rozmowy wychodzące są prowadzone poprzez VoIP, co wydatnie obniża koszty.

Co to jest wirtualna centrala?

Jest to najnowsza ewolucja central telefonicznych. Jeszcze kilka lat temu, mówiąc o centrali, wystarczyło pomyśleć o telefonie stacjonarnym, pełnym rozszerzeń, na który można było przekierować rozmowę. Był to rozbudowany i drogi system, który zajmował osobne pomieszczenie firmy, do którego docierały wszystkie kable łączące różne stanowiska pracowników i do których podłączone były linie telefoniczne zakontraktowane przez firmę.

Obecnie, dzięki technologii cyfrowej i Internetu, wszystko to nie jest konieczne dzięki obecności wirtualnych central telefonicznych, zdolnych do wykonania całej pracy bez potrzeby specjalnego sprzętu, z aplikacjami internetowymi hostowanymi w chmurze. Zastosowanie centrali pozwala znacznie zaoszczędzić liczbę linii telefonicznych, a co za tym idzie, zredukować koszty. W rzeczywistości nie trzeba już mieć telefonu na stole — nie trzeba nawet być w biurze, aby korzystać z centrali, jedynym warunkiem jest połączenie z Internetem. Dzięki tak zwanemu telefonowi programowemu każdy pracownik, w dowolnym miejscu i czasie, może nawiązywać i odbierać połączenia na numerze wewnętrznym za pośrednictwem smartfona, komputera lub telefonu IP.

Wirtualna centrala umożliwia zdalne zarządzanie całą komunikacją firmy za pośrednictwem panelu klienta, dostępnego również z dowolnego urządzenia, w którym obsługiwane są rozszerzenia, uprawnienia i ustawienia, które można dodać, takie jak nagrywanie połączeń ,statystyki, menu głosowe (IVR) itd.

Jaka jest cena starego rozwiązania i obecnego?

Oczywiście, kiedy mówimy o cenie, ignorujemy część publicznych centrali telefonicznych i skupiamy się na prywatnych. Przed pojawieniem się technologii cyfrowej koszt wdrożenia i utrzymania centrali telefonicznej był dostępny tylko dla dużych firm, które są w stanie zainwestować — jeśli dziś przełożymy to na równoważne kwoty - kilkadziesiąt tysięcy euro, gdzie jeszcze należy doliczyć koszty połączeń i utrzymania sprzętu. Z czasem cyfryzacja tej usługi za pośrednictwem chmury znacznie zredukowała koszty do ​​bardzo niskich poziomów. Jeśli zignorujemy koszt posiadania komputera lub smartfona, coś, co dziś jest również podstawowe i niezbędne w każdej firmie, usługa wirtualnej centrali może być całkowicie bezpłatna. Nowoczesne rozwiązania biznesowe w chmurze pozwalają prowadzić działalność nawet bez posiadania biura.

P.S. Przetestować usługę Centrali telefonicznej w chmurze możesz od razu po rejestracji.

Zarejestruj się