14.07.2020
Zadarma API CRM

Dzięki otwartemu interfejsowi API możesz podłączyć bezpłatny system CRM do dowolnych kanałów komunikacji z klientem.

Jednym z najprostszych i najpopularniejszych kanałów jest formularz na stronie. Poniżej znajduje się przykład w pełni funkcjonalnego formularza do zgłoszeń lub informacji zwrotnych ze strony i tworzenia leads w CRM na podstawie tych danych.

Aby zminimalizować przykład, formularz jest tak prosty, jak to możliwe. Zalecamy zmodyfikowanie formularza do własnych potrzeb, przynajmniej ustawienie własnych stylów i dodanie ochrony przed spamem (captcha).

Formularz jest napisany w HTML bez elementów i bibliotek, jest dodany do kodu strony. Ponadto, aby formularz działał na Twojej stronie, musisz umieścić skrypt, aby dodać dane do CRM, jest on napisany w PHP.

Kroki instalowania kodu w celu utworzenia leads w CRM z formularza na stronie:

 1. Sprawdzamy, czy darmowy CRM jest utworzony i aktywny na koncie Zadarma, jeśli nie, zarejestruj się i skonfiguruj system CRM.
 2. Otrzymujemy klucze API w Panelu klienta.
 3. Na trasowaniu https://my.site.com/zcrm_leads tworzymy skrypt wysyłający dane z formularza do CRM za pośrednictwem interfejsu API (ten przykład jest w języku PHP). W polach UserKey i Secret musisz ustawić swój klucz i hasło uzyskane w kroku 2.
 4. <?php
  $postData = $_POST;
  if ($postData) {
    if (isset($postData['phones'], $postData['phones'][0], $postData['phones'][0]['phone'])) {
      $postData['phones'][0]['type'] = 'work';
    }
    if (isset($postData['contacts'], $postData['contacts'][0], $postData['contacts'][0]['value'])) {
      $postData['contacts'][0]['type'] = 'email_work';
    }
    $params = ['lead' => $postData];
    $params['lead']['lead_source'] = 'form';
  
    $leadData = makePostRequest('/v1/zcrm/leads', $params);
    if (isset($leadData['status'], $leadData['data'], $leadData['data']['id'])
      && $leadData['status'] === 'success'
      && (isset($postData['comment']) && !empty($postData['comment']))
    ) {
      //Jeśli klient został utworzony, zostaw notatkę tekstową w kanale
      $addFeedMethod = sprintf('/v1/zcrm/customers/%s/feed', $leadData['data']['id']);
      $messageData = ['content' => $postData['comment']];
      makePostRequest($addFeedMethod, $messageData);
    }
  
    var_dump($leadData);
  }
  exit();
  
  function makePostRequest($method, $params)
  {
    // userKey и secret zamienić na swoje dane z Panelu klienta
    $userKey = '';
    $secret = '';
    $apiUrl = 'https://api.zadarma.com';
  
    ksort($params);
  
    $paramsStr = makeParamsStr($params);
    $sign = makeSign($paramsStr, $method, $secret);
  
    $curl = curl_init();
    curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $apiUrl . $method);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'POST');
    curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, true);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 10);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $paramsStr);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, [
      'Authorization: ' . $userKey . ':' . $sign
    ]);
  
    $response = curl_exec($curl);
    $error = curl_error($curl);
  
    curl_close($curl);
  
    if ($error) {
      return null;
    } else {
      return json_decode($response, true);
    }
  }
  
  /**
  * @param array $params
  * @return string
  */
  function makeParamsStr($params)
  {
    return http_build_query($params, null, '&', PHP_QUERY_RFC1738);
  }
  
  /**
  * @param string $paramsStr
  * @param string $method
  * @param string $secret
  *
  * @return string
  */
  function makeSign($paramsStr, $method, $secret)
  {
    return base64_encode(
      hash_hmac(
        'sha1',
        $method . $paramsStr . md5($paramsStr),
        $secret
      )
    );
  }
 5. W kodzie swojej witryny dodaj formularz, aby uzyskać lead i wysłać go do interfejsu API: (Ukryte pola są wymagane)
 6. <form method="POST" action="/zcrm_leads">
    <label for="name">Name:
    <br>
    <input type="text" id="name" name="name" value="">
    <br>
    <label for="comment">Comment:</label><br>
    <input type="text" id="comment" name="comment" value="">
    <br>
    <label for="phone">Phone:</label><br>
    <input type="text" id="phone" name="phones[0][phone]" value="">
    <br>
    <label for="phone">Email:</label><br>
    <input type="text" id="email" name="contacts[0][value]" value="">
    <br>
    <br>
    <input type="submit" value="Submit">
  </form>
 7. Formularz jest zainstalowany i może już w pełni wykonywać swoje funkcje. Ale ponieważ nie ma wybranego design, wygląda to tak:

Zalecamy ustawienie swoich stylów i ochrony (na przykład bezpłatna reCAPTCHA). Możesz także zaktualizować formularz lub skrypt w dowolny sposób, aby wprowadzić inne dane lub w innej sekcji (na przykład kontakty lub zadania). W tej zakładce można zapoznać się z pełną listą możliwości (metod) integracji API CRM.