7.04.2021
CRM Zadarma

Darmowy system CRM Zadarma został rozbudowany o kilka ważnych funkcji:

Transakcje

Najważniejsza aktualizacja. Teraz możesz rejestrować wszystkie relacje finansowe z klientami. Na karcie klienta lub w zakładce Transakcje możesz utworzyć transakcje z potrzebnym tytułem, budżetem i odpowiedzialnym menedżerem. Transakcja ma 4 statusy - Nowe, W przetwarzaniu, Podejmują decyzje, Oczekiwanie na wpłatę. I dwa statusy na jej zakończenie - transakcja anulowana i transakcja udana.

Zadarma

Administrator CRM może wybrać walutę domyślną transakcji, a także waluty dodatkowe wraz z przewalutowaniem w stosunku do waluty domyślnej. Można to zrobić w zakładce Ustawienia/Zespół.

Transkrypcja nagranej rozmowy

Niedawno zostało uruchomione przydatne narzędzie rozpoznawania mowy i analityki mowy. Twoja rozmowa jest automatycznie przetwarzana na tekst, a następnie może być analizowana przez ponad 30 parametrów. Możesz analizować rozmowy w specjalnej zakładce Panelu klienta Zadarma "Usługi" - "Analityka mowy".

Zadarma

W interfejsie CRM możesz nie tylko zobaczyć tekst rozmowy, ale także wyszukać połączenie według frazy lub tekstu. W tym celu przejdź do zakładki „Połączenia”, wybierz opcję wyszukaj „W rozmowach” i wprowadź żądaną frazę.

Ważne: aby połączenie zostało rozpoznane, w ustawieniach numeru wewnętrznego PBX musi być włączona funkcja „Rozpoznaj wszystkie połączenia”.

Niestandardowe tabele

W zakładkach Klienci, Leads, Zespół, Zadania, Transakcje możesz dostosować widok tabeli z wyświetlaniem kolumn niezbędnych do realizacji zadań i celów firmy. Aby to zrobić, kliknij „Klienci/Dodatkowe właściwości” w prawym rogu i dodaj potrzebne z nich. W zakładce Ustawienia możesz również skonfigurować dodatkowe pola.

Zadarma

Filtry „Brak odpowiedzialnego pracownika” i „Zadania”

Nowy filtr „Brak odpowiedzialnego pracownika” pomoże znaleźć klientów, którym nie przydzielono odpowiedzialnego pracownika.

Ponadto, dla większej wygody do zakładki Klienci dodano nowy filtr „Zadania”.

Eksportuj wybrane kontakty

Teraz możesz wyeksportować dane wybranych kontaktów i potencjalnych klientów. Aby to zrobić, przejdź do zakładki Klienci lub Leads, wybierz potrzebne kontakty i kliknij po prawej stronie trzy kropki Ustawienia/Eksportuj.../Eksportuj zaznaczone.


Wkrótce udostępnimy więcej przydatnych funkcji w systemie CRM. Wszelkie życzenia dotyczące współpracy z CRM Zadarma możesz przesyłać na adres feedback@zadarma.com lub napisać na naszym online czacie.