Darmowy CRM Zadarma: Jak zaplanować tworzenie klienta (zadanie) w kalendarzu?