Przekierowanie połączenia, kiedy pracownik jest poza zasięgiem