Jak sprawdzić status online lub offline na aplikacji? Dlaczego aplikacja nie jest uruchomiona, a rozmowy przychodzą?