Pytania i odpowiedzi

Jak skonfigurować połączenia przychodzące?

Najważniejsza część konfiguracji dowolnej centrali telefonicznej polega na określeniu kiedy i komu będą przychodzić połączenia. W centrali telefonicznej Zadarma wszystkie połączenia kierowane są według scenariuszów.

Dla każdej grupy abonentów i punktów menu musisz wyznaczyć oddzielny scenariusz połączeń przychodzących.

Możesz ustawić scenariusz na dwa sposoby:

  • poprzez kreatora konfiguracji (uruchamia się zaraz po utworzeniu centrali)
  • w podpunkcie menu "Połączenia przychodzące i menu głosowe"

Scenariusze odpowiadają za te linie, po których będą przesyłane połączenia przychodzące.

Jeśli nie korzystasz z menu głosowego/automatycznej sekretarki, wystarczy Ci tylko jeden scenariusz.

Jeśli korzystasz z menu głosowego lub automatycznej sekretarki, utwórz scenariusz dla każdego punktu menu i dla automatycznej sekretarki.

W scenariuszu musisz określić, jakie numery wewnętrzne będą odbierać połączenia i w jakiej kolejności.

Nawiązywanie połączenia odbywa się w 3 etapach. Możesz określić, na jakie numery można dzwonić, w jakiej kolejności i jaki powinien być czas oczekiwania między nimi.

Godziny pracy

Nasz system działa nawet wtedy, gdy Ty odpoczywasz. Po godzinach pracy możesz włączyć funkcję automatycznej sekretarki – w ten sposób o dowolnej porze dnia lub nocy będziesz wiedzieć wszystko o swoich połączeniach.

Treść automatycznej sekretarki odczytywana jest z tekstu lub z dodanego przez Ciebie pliku. Następnie musisz określić godziny i dni swojej pracy – poza tym czasem będzie włączona automatyczna sekretarka.

Działania realizowane przez nią, możesz skonfigurować poprzez utworzenie oddzielnych scenariuszów i ustawienie ich w trybie automatycznej sekretarki. Zalicza się do nich między innymi przekierowywanie połączeń na dowolny telefon, pocztę głosową lub faks, a nawet wszystkie opcje jednocześnie (menu głosowe IVR działa również w przypadku automatycznej sekretarki).

Podłączyć bezpłatną centralę telefoniczną