Pytania i odpowiedzi

Format wybierania numeru

Numer powinien być wybrany w formacie międzynarodowym (na przykład kod Warszawy 4822...), " " prze numerem będzie zbędny.

Użytkownicy bezpłatnej centrali telefonicznej mogą zaznaczyć każdy inny tryb wyboru numeru (na przykład przez 0 lub 8). Te ustawienia są dostępne w menu Moja centrala / Połączenia wychodzące.