Intefracja centrali telefonicznej Zadarma i retailCRM

Instrukcję konfiguracji / RetailCRM
Instruncja konfiguracji

Integracja centrali telefonicznej Zadarma i retailCRM pracuje bez dodatkowych modułów i pośredników co pozwala na uzyskanie maksymalnej jakości i niezawodności połączeń.

Integracja Zadarma-retailCRM absolutnie bezpłatna.

Funkcje integracji:
  • Wykonanie polączenia w retailCRM w jedno klikniącie.
  • Karta klienta, wyświetlająca się przy przychodzącym połączeniu.
  • Integracja statystyki połączeń i nagrywania rozmów. Możliwość odsłuchania nagrania rozmowy bezpośrednio z retailCRM.
Zalety centrali telefonicznej Zadarma:
Podłączyć centralę telefoniczną bezpłatnie
Instrukcja konfiguracji

1. Dla integracji wirtualnej centrali telefonicznej Zadarma i retailCRM powinni być spełnione następne warunki:

  • utworzona i skonfigurowana centrala telefoniczna Zadarma. Minimalna ilość ustawień: utworzone numery wewnętrzne, od 1 do 50 (każdemu pracownikowi po wewnętrznemu numerowi), za potrzeby - włączona funkcja nagrywania rozmów w ustawieniach numera wewnętrznego (Nagrywanie rozmów w chmurze), utworzony domyślny scenariusz połączeń przychodzących “bez naciskania” pod zakładką Moja centrala - Połączenie przychodzące i menu głosowe.
  • W panelu klienta Zadarma powinni być utworzone klucze autoryzacji API, otrzymać klucze możesz pod zakładką Ustawienia-API wciśnij przycisk “Otrzymać klucze” na twoją skrzynkę będzie wysłany list z linkiem dla potwierdzenia.
  • Na numerach wewnętrznych centrali telefonicznej powinien być skonfigurowany sprzęt do przyjmowania i wykonywania połączeń, na przykład telefon-IP, lub włączona usługa przekierowania połączeń (odpłatnie).

2. Pod kontem osobistym Zadarma przejdź do podstrony “Ustawienia - API i integracje” i wybierz retailCRM.

W polu “Nazwa Twojego systemu CRM” skopiuj adres Twojego systemy CRM na przykład ttps://zadarma.retailcrm.ru/

W pole “Klucze dostępu API Twojej CRM” skopiuj klucz API z panelu klienta retailCRM. Klucz znajdziesz pod zakładką “Administrowanie-Integracja-Klucz dostępu API”

Po podaniu nazwy systemu CRM i klucza dostępu API naciśnij przycisk “Aktywować integrację”.

Na kolejnej stronie powinieneś dla każdego pracownika retailCRM utworzyć wewnętrzny numer centrali telefonicznej Zadarma i wcisnąć przycisk “Zapisz”.

Zobaczysz powiadomienie “Dane zostały pomyślnie zsynchronizowane z retailCRM.” Integracja centrali telefonicznej Zadarma i retailCRM pomyślnie skonfigurowana.

3. W celu wykonania połączenia z retailCRM wystarczy nacisnąć grafikę słuchawki obok numeru telefonicznego.

Przy połączeniu przychodzącym w prawym dolnym rogu strony zobaczysz powiadomienie z numerem telefonu oraz danymi klienta.

Pod zakładką “Klienci - Komunikacje” dostępne są ogólne statystyki połączeń lub statystyki dotyczące wybranego klienta. Istnieje możliwość odsłuchania nagrań rozmów, przy włączonej funkcji “nagranie rozmów w chmurze” w ustawieniach wewnętrznego numeru centrali telefonicznej Zadarma, pod zakładką Moja centrala - Numery wewnętrzne.