Integracja z YCLIENTS

Integracja darmowej wirtualnej Centrali telefonicznej Zadarma z YCLIENTS działa bez dodatkowych modułów i pośredników co pozwala na uzyskanie maksymalnej jakości i niezawodności połączeń.

Integracja Zadarma- YCLIENTS absolutnie bezpłatna.

Funkcje integracji:
  • Powiadomienie wyświetlające się przy połączeniach przychodzących znacznie usprawni pracę.
  • Integracja statystyki połączeń i nagrywania rozmów. Możliwość odsłuchania nagrania rozmowy bezpośrednio z YCLIENTS.
  • Połączenia jednym kliknięciem z karty klienta z rozszerzeniem dla Chrome Zadarma.
Zalety serwisu Zadarma:
  • Całkowicie bezpłatna Wirtualna centrala PBX , konfiguracja w ciągu 5 min.
  • Pakiety taryfowe dla korzystnych rozmów we wszystkich kierunkach
  • Wielokanałowe numery w 100 krajach świata (stacjonarne, komórkowe, infolinia 800)
  • Dodatkowe funkcję: przeniesienie numerów od innego operatora, calltracking, widgety na stronę, wideokonferencja
  • Maksymalna jakość i niezawodność (15 lat doświadczenia, data center w 5 krajach, wsparcie 24/7)
Podłącz centralę telefoniczną bezpłatne
Instrukcja konfiguracji

1. Dla integracji wirtualnej centrali telefonicznej Zadarma i YCLIENTS powinni być spełnione następne warunki:

  • Utworzona i skonfigurowana centrala telefoniczna Zadarma. Minimalna ilość ustawień: utworzone numery wewnętrzne, od 1 do 50 (każdemu pracownikowi po wewnętrznemu numerowi), za potrzeby - włączona funkcja nagrywania rozmów w ustawieniach numera wewnętrznego (Nagrywanie rozmów w chmurze), utworzony domyślny scenariusz połączeń przychodzących “bez naciskania” pod zakładką Moja centrala - Połączenie przychodzące i menu głosowe.
  • Na numerach wewnętrznych centrali telefonicznej powinien być skonfigurowany sprzęt do przyjmowania i wykonywania połączeń, na przykład telefon-IP, lub włączona usługa przekierowania połączeń (odpłatnie).

2. W YCLIENTS w lewym górnym rogu strony kliknij nazwę oddziału, a następnie wybierz wybierz sieć.

Przejdź do zakładki Telefonia, po prawej stronie strony skopiuj swój token, należy go zapisać na koncie Zadarma.

3. Na następnej zakładce przeglądarki otwórz swoje konto osobiste, Zadarma przejdź do zakładki „Ustawienia - API i integracje”, wybierz YCLIENTS i kliknij przycisk „Włącz integrację”. Wklej poprzednio skopiowany token z YCLIENTS i kliknij „Aktywuj integrację”

Wróć do zakładki z YCLIENTS i przejdź do sekcji Trasowanie (Sieć - Telefonia - Trasowanie) w polu Identyfikator, wprowadź swój numer wewnętrzny Zadarma, a w polu trasowania wybierz Utwórz trasę.

W polu Nazwa wprowadź dowolną nazwę trasy, w polu Użytkownik wybierz użytkownika YCLIENTS, w parametrze „Gdzie zapisać historię połączeń na trasie” wybierz opcję „Historia połączeń sieciowych i zgłoszone salony”, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Integracja centrali telefonicznej Zadarma i YCLIENTS pomyślnie skonfigurowana."

W przypadku połączenia przychodzącego w YCLIENTS pojawi się powiadomienie o połączeniu w lewym dolnym rogu strony, z którego możesz przejść do karty klienta lub zapisać klienta, po zakończeniu połączenia, w zakładce Przegląd - Połączenia, a w karcie klienta pojawi się nagranie połączenia.